Archive

Resultats dels projectes de post-emergències a Uganda Durant l’any 2022 Apotecaris Solidaris ha desenvolupat dos projectes de post emergències a Uganda amb l’objectiu comú d’enfortir l’accés a la salut de la població refugiada urbana a Kampala. L’import total dels dos projectes és de 90.000 Euros...

PROJECTE D'EMERGÈNCIES PER ENFORTIR LA CAPACITAT DE RESPOSTA I PREVENCIÓ DEL SISTEMA DE SALUT LOCAL DE BENI (KIVU NORD) AFECTADA PEL CONFLICTE ARMAT I L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA PER COVID-19 El 26 d’abril de 2021 es va notificar a Apotecaris Solidaris  la proposta de resolució relativa a la...

PROJECTE D'EMERGÈNCIES PER ENFORTIR LA CAPACITAT DE RESPOSTA HUMANITÀRIA LOCAL I ATENDRE LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE GÈNERE DE LA POBLACIÓ REFUGIADA A L 'ASSENTAMENT D'EASTLIEGH NORD La banya d'Àfrica pateix una complexa crisi humanitària de naturalesa diversa: violència, guerres, conflictes, inseguretat alimentària, sequeres, inundacions...

PROJECTE D'EMERGÈNCIES PER GARANTIR ELS SERVEIS DE SALUT DE LA POBLACIÓ AFECTADA PER L'ACTIVITAT BÈL·LICA I L'EPIDÈMIA D'EBOLA A LA R.D. DEL CONGO Apotecaris Solidaris realitza el Projecte d’Emergències al Congo per garantir els serveis sanitaris gratuïts de la població afectada per l’augment de l’activitat armada...

  PROJECTE D’ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A L’HOSPITAL DE SAN FRANCISCO D’ASSÍS (BOLÍVIA)   Apotecaris Solidaris ha realitzat l’enviament de medicaments a l’Hospital de San Francisco d’Asís a La Paz (Bolívia). Els medicaments entregats a l’ONG Misol està composta per diferents tipus de fàrmacs de gran utilitat per atendre als...

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)