INFORME FINAL DEL PROJECTE DE POST EMERGÈNCIES ALS CAMPS DE REFUGIATS D’EASTLEIGH NORTH A KÈNIA

Sobre el projecte

A la regió de la Banya d’Àfrica, el dret a la salut és encara un dels grans reptes i especialment per a dones i nines refugiades que viuen en assentaments informals on les condicions de vida comprometen encara més l’exercici del seu dret a la salut. Situacions d’amuntegament, entorns especialment favorables a la proliferació i propagació de malalties transmissibles; menor accés a serveis de salut o a l’aigua neta i sanejament; mitjans de vida informals i precaris; barreres de llenguatge, creences culturals o normes de gènere que, col·loquen a les dones i nines en una situació d’extrema vulnerabilitat i que, a més, s’ha vist empitjorada amb l’aparició de la COVID-19 i les mesures de confinament imposades.

El present projecte s’emmarcava com una part d’una estratègia més àmplia d’intervenció a Kenya que pretenia articular una resposta humanitària, atenent a tots els principis de l’acció humanitària i, adaptada a les necessitats específiques dels grups de població refugiada més vulnerables: dones i menors de 5 anys que afrontaven majors obstacles per exercir el dret a la salut i dones i nines supervivents de VS (Violència Sexual) i VBG (Violència Basada en Gènere). Tenia com a objectiu específic l’enfortiment dels recursos locals de prevenció i protecció de les dones i nines supervivents de VS i VBG en els assentaments informals de població refugiada a Eastleigh North, sota un enfocament de restitució integral i promoció dels DSR (Drets Sexuals Reproductius).

A l’acabar el projecte, s’ha assolit l’objectiu específic plantejat a través dels dos eixos d’intervenció planificats i articulats al voltant de dos resultats:

R1. Ampliada la cobertura en SSR i salut matern infantil en els assentaments informals de població refugiada de Eastleigh North, integrant l’enfocament de gènere i la pertinença cultural, i

R2. Ampliades les oportunitats de reinserció comunitària integral i de restitució dels drets vulnerats de les dones i nines supervivents de VS i VBG refugiades.

Totes les activitats planificades es van executar segons el previst i han contribuït a reforçar les capacitats locals i els serveis públics de salut de Eastleigh North establint les futures bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades i contribuint al fet que les dones i nines refugiades veiessin millorat la seva dret a la Salut en les seves diverses dimensions.

La població titular de drets ha percebut la intervenció d’una manera molt positiva indicant un alt grau de satisfacció amb les instal·lacions de maternitat, sala de parts i sala de nounats / es. Els titulars d’obligacions i responsabilitats han vist enfortides les seves capacitats per a l’exercici del seu lideratge com a actors protagonistes en l’articulació de respostes humanitàries adequades que garanteixin el Dret a la Salut de la població subjecte d’abusos afectada per la crisi.

Com a fita memorable compartim que l’equip mèdic va donar feliçment la benvinguda a un part de bessons que va tenir lloc a la maternitat del centre de salut d’Eastleigh el 3 desembre de 2020 gràcies a l’equipament i materials adquirits amb els fons d’aquest projecte. La mare i el pare van comentar: estarem sempre agraïts pels llits de parts i tot el material matern infantil que ha permès donar a llum als nostres preciosos bessons d’una forma segura we will be forever grateful for the support with delivery bed and maternity equipment that enabled to safely deliver our precious babies

Tant els grups de teràpia i suport, com les sessions individuals, han tingut molt bona acollida entre les comunitats, han permès compartir experiències en espais confidencials, amigables i participatius. Totes les persones participants en els grups van ressaltar que es van sentir còmodes i recolzades, motivant-los a continuar amb les seves vides d’una manera més positiva i a recomanar les sessions en el seu entorn familiar. Les persones participants de les sessions individuals van agrair l’existència d’aquest tipus de sessions ja que els possibilitava compartir experiències en un entorn més íntim i privat.

Finalment, destacar que les sinergies existents entre els equips d’Apotecaris Solidaris i HESED- Àfrica han permès una adequada tasca d’execució, seguiment i justificació de la present proposta.

Beneficiaris (Titulars de drets)

Per a la selecció de titulars de drets, es van utilitzar dos criteris seguint les dues línies d’actuació de la intervenció:

  1. Per a les atencions al centre de salut i atenent als principis humanitaris, si bé, es va considerar per igual tant a la comunitat d’acollida com a la població refugiada, el major nombre de persones usuàries es va concentrar en dones en edat fèrtil, embarassades i mares amb menors de 5 anys al seu càrrec, a causa de la naturalesa dels serveis oferts (atenció matern infantil) i la promoció realitzada per les defensores de Gènere entre les comunitats.
  2. Per als grups de teràpia, suport psicosocial i assessoria legal, es va prioritzar l’atenció a dones i nines refugiades que haguessin estat víctimes de VS i de VBG. Les activitats de teràpia, mediació familiar i assessorament legal, es van dur a terme entre dones i nines víctimes d’estigmatització social, que presentaven problemes d’inserció o que havien estat repudiades i rebutjades pel seu grup a conseqüència d’una agressió sexual. Les participants van ser prèviament identificades en activitats de sensibilització i monitoratge realitzades per l’equip de Promotors de Salut i en les activitats d’assistència mòbil. També en col·laboració amb treballadores socials, Equips «Paralegals» i altres organitzacions que treballaven VS i VBG localment, a través de fòrums mensuals on es socialitzaven experiències. Es va compartir informació dels casos VS o VBG que havien estat derivats i es triangularen per enllaçar supervivents de VBG i detectar els casos de major vulnerabilitat.

Tots dos criteris van ser consensuats amb els titulars de drets, responsabilitats i obligacions i, no van suposar cap problema amb la resta de la comunitat.

Quin han estat els principals resultats del projecte realitzat a Eastleigh North?

Impacte sobre la intervenció sobre la població destinatària i la comunitat

L’avaluació de les activitats d’aquest projecte va incloure dades numèriques mitjançant la recopilació de registres d’atencions i participants i, dades no numèriques com enquestes de satisfacció.

Les dades numèriques indiquen que hem assolit l’objectiu que perseguíem, per tant, ha contribuït a que dones i nines refugiades veiessin millorat la seva Dret a la Salut tal com està recollit en els instruments normatius que hem assenyalat a l’apartat Anàlisi dels Objectius d’aquest informe final.

Les dades no numèriques, qualitatives, recollides a les entrevistes i enquestes realitzades tant als equips mèdics com a la població participant de les activitats, indiquen que tant en les atencions mèdiques realitzades com en els aprenentatges a través rebuts dels tallers de teràpia, suport psicosocial, assessoria legal i acompanyament jurídic a dones supervivents de VS i VBG han impactat molt positivament en la població destinatària i les seves comunitats tot i la complexitat de la majoria dels problemes que van compartir les dones durant les sessions de teràpia.

Impacte humanitari de la intervenció                                         

Amb l’arribada a Nairobi, la població refugiada i demandant d’asil es troba en situació d’extrema desprotecció. Davant l’absència de serveis institucionalitzats d’atenció a població refugiada i programes d’assistència específics, les seves oportunitats i estratègies de supervivència es limiten a la seva pròpia capacitat de generar recursos i a l’assistència i ajuda proporcionada per les escasses organitzacions de la societat civil (organitzacions de base , esglésies, mesquites, etc.). Situació que, a més, s’ha vist empitjorada amb l’aparició de la COVID-19 i les mesures de confinament imposades.

La nostra actuació va salvar i va protegir vides, va alleujar el sofriment humà i va mantenir la dignitat humana de les poblacions afectades per una crisi complexa. Va proveir de béns i serveis bàsics per garantir espais Libes de violència i agressions sexuals establint les futures bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades i contribuint al fet que les dones i nines refugiades veiessin millorat la seva Dret a la Salut a diverses de les seves dimensions, afavorint , en última instància, futurs processos de transformació social cap a comunitats més compromeses amb la igualtat i l’exercici dels drets humans de les dones en les mateixes condicions que els homes.

Cal destacar que la intervenció ha contribuït amb els ODS1 (Fi de la Pobresa), ODS3 (Salut i Benestar), ODS5 (Igualtat de Gènere) i ODS16 (Pau, Justícia i Institucions sòlides).

Impacte sobre les dones

Les dones i les nines són les que més pateixen en les crisis humanitàries. Quan sobrevé una crisi, es troben en desavantatge desproporcionada i estan menys preparades i apoderades per sobreviure i recuperar-se.

El nostre projecte ha impactat de forma diferent entre homes i dones degut a que les accions estaven dissenyades específicament per a una població meta composta principalment de dones i nines refugiades. Els grups de teràpia, suport psicosocial, assessoria legal i acompanyament jurídic van tenir en compte gènere i edat i van incloure participants homes. De la mateixa manera, les atencions mèdiques van incloure home i nens.

Els percentatges d’impacte entre dones i nines es van moure des del 70% en les atencions mèdiques fins al 87% en les sessions d’assessoria legal. D’acord amb els comentaris recopilats a les enquestes. Interessant ressaltar que l’impacte sobre dones podria ser major ja que la gran majoria va indicar en les enquestes que compartiria la informació rebuda o recomanaria els serveis entre els seus familiars i comunitats.

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)