QUI SOM?

El personal que vetlla i assegura el bon funcionament de l’organització el constitueixen:

La Junta Directiva electa el dia 13 de març de 2024.

Composada per membres de l’organització que sense cap casta de remuneració presta aquest servei de forma voluntària.

Presidenta: Cristina Fca. Mataró Tomás

Vicepresident: Bartomeu Adrover i Fiol

Tresorer: Mateu J. Tous Vanrell

Secretària: Isabel Llull Duró

Vocals: Marta Petit Alfós

Leonor Hernández Pons

Ana García Muñoz

Aina Oliver Colom

Ángela Dameto Zaforteza

Laia Solà Busquets

Magdalena Sbert Castañer

Cristina Pons Landino

Personal contractat:

Director Tècnic Farmacèutic: Juan Alberto Segura Pons

Auxiliar: Amparo Amengual Serra

Comptabilitat: Pedro Villar Llull

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)