QUI SOM?

El personal que vetlla i assegura el bon funcionament de l’organització el constitueixen:

La Junta Directiva electa el dia 22 de març de 2019.

Composada per membres de l’organització que sense cap casta de remuneració presta aquest servei de forma voluntària.

Presidenta: Cristina Fca. Mataró Tomás

Vicepresident: Bartomeu Adrover i Fiol

Tresorer: Mateu J. Tous Vanrell

Secretària: Isabel Llull Duró

Vocals: Marta Petit Alfós

Leonor Hernández Pons

Ana García Muñoz

Antoni Torrens Gost

Francesca Armengol Coll

Aina Oliver Colom

Pedro Miquel Mateu

Personal contractat:

Director Tècnic Farmacèutic: Juan Alberto Segura Pons

Auxiliar: Amparo Amengual Serra

Comptabilitat: Pedro Villar Llull