PROJECTE DE DONACIÓ DE MEDICAMENTS I VITAMINES A LA ÍNDIA (FUNDACIÓ DARE)

Sobre el projecte

PROJECTE DE DONACIÓ DE MEDICAMENTS I VITAMINES A LA ÍNDIA (FUNDACIÓ DARE)

Hem realitzat l’enviament de vitamines i analgèsics a l’orfenat de Dare Home a la Índia. La major part de nines no van a l’escola i són rescatades del carrer. És molt freqüent el contagi de malalties transmissibles com la varicel·la i el xarampió. Hi ha molts de casos de malnutrició, i amb aquest projecte hem aconseguit que cada matí les nines prenguin les Vitamines. Aquest projecte es du a terme gràcies a la inestimable col·laboració de Lourdes Terrassa.

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)