PROJECTE DE BRIGADES MÉDIQUES A BOLÍVIA (SOLIDIARIDAD MÉDICA)

Sobre el projecte

PROJECTE DE BRIGADES MÉDIQUES A BOLÍVIA (SOLIDIARIDAD MÉDICA)

Apotecaris Solidaris col·labora amb Solidaridad Médica España (SME) a Bolívia a través del seu “Projecte d’Assistència Sanitària Integral a les Comunitats Indígenes del Beni”. SME executa un programa orientat a contribuir en forma integral a la millora de la qualitat de vida de les famílies de les comunitats indígenes de l’àrea rural del Departament del Beni, mitjançant l’atenció continuada en salut (medicina, odontologia, laboratori clínic i infermeria), promovent una educació en salut, prevenció de factors de risc, amb l’acció compromesa dels actors locals. El treball de Solidarid Médica España  i Apotecaris Solidaris es basa en la ferma convicció que la salut, és un dret i ha de ser entesa com el benestar biològic, psicològic, social i espiritual de l’individu i de la comunitat / societat en condicions d’equitat.

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)