PROJECTE D’ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A L’HOSPITAL DE SAN FRANCISCO D’ASSÍS (BOLÍVIA)

Sobre el projecte

 

PROJECTE D’ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A L’HOSPITAL DE SAN FRANCISCO D’ASSÍS (BOLÍVIA)

 

Apotecaris Solidaris ha realitzat l’enviament de medicaments a l’Hospital de San Francisco d’Asís a La Paz (Bolívia). Els medicaments entregats a l’ONG Misol està composta per diferents tipus de fàrmacs de gran utilitat per atendre als pacients d’aquest centre: analgèsics, anestèsics, antibiòtics, pomades antibiòtiques, antiinflamatoris, diürètics, antial·lèrgics, col·liris i vitamines.

Aquest hospital està ubicat en un dels barris més pobres de la ciutat atén bàsicament a les famílies indígenes que venen del camp cercant una millor vida. La major part d’aquestes persones no disposen de recursos econòmics per pagar els tractaments farmacològics necessaris, cal destacar que a Bolívia el servei de salut no és gratuït.

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)