PROJECTE D’AJUDA HUMANITÀRIA A L’HOSPITAL DE MISSIRAH (DENTISTES SOBRE RODES)

Sobre el projecte

 

PROJECTE D’AJUDA HUMANITÀRIA A L’HOSPITAL DE MISSIRAH (DENTISTES SOBRE RODES)

Fa tretze anys que dos odontòlegs s’uniren per a crear el que són ara DSR Balears i DSR Catalunya, amb caps d’actuació a Àfrica i Sud-Amèrica respectivament.

Gràcies a un grup voluntari que es paga els desplaçaments i manutenció a Àfrica i a un grup d’Odontòlegs protèsics i higienistes-auxiliars, que donen unes hores al servei del mancat de recursos, es pot mantenir el projecte de desenvolupament sanitari a l’Hospital de Missirah a Senegal.

Però també gràcies a empreses, col·lectius, com fundacions entres elles Apotecaris Solidaris i altres entitats que fan possible amb les seves aportacions que es puguin enviar medicaments, ulleres, raspalls de dents i educació a qui ho necessita.

Apotecaris Solidaris ha finançat la compra de medicaments necessaris per a la farmàcia de l’Hospital de Missirah: antibiòtics, antiinflamatoris, analgèsics, material de cura, etc…

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)