Author: apotecaris

Després d'una setmana d'horror i més de 33.000 persones mortes, avui s'ha posat en marxa l'hospital de campanya de la Cooperació Espanyola a Iskenderun, província d’Hatay, a Turquia. Apotecaris Solidaris en col·laboració amb FarmaMundi participa en el subministrament dels medicaments que s'utilitzaran a l'hospital on més...

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)