CECE RECONEIX L’IMPACTE D’APOTECARIS SOLIDARIS EN LA SEVA TASCA SOCIAL

Dins del marc del seu 50è Congrés a Palma de Mallorca, la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament (CECE) ha lliurat els seus prestigiosos reconeixements als Valors Socials 2023. Entre els destacats guardons, sobresurt especialment la tasca excepcional de l’ONG Apotecaris Solidaris.

Apotecaris Solidaris va ser receptor del primer reconeixement, atorgat per la CECE, en reconeixement de la seva contribució única en resoldre els greus problemes sanitaris globals des d’una perspectiva farmacèutica. La presidenta d’Apotecaris Solidaris, Cristina Mataró Tomás, va tenir l’honor de recollir aquest prestigiós premi. L’organització ha estat aclamada per la seva dedicació a fomentar l’educació sanitària mitjançant projectes de cooperació sanitària.

En el seu discurs d’agraïment, Cristina Mataró va expressar la seva gratitud pel suport rebut, subratllant la importància crucial de garantir el dret a la salut per a aquells que es troben en situacions de desavantatge. La seva destacada labor ha estat un far per a la millora de les condicions sanitàries globals, i aquest reconeixement de la CECE destaca l’impacte positiu i durador que Apotecaris Solidaris ha tingut en la societat.

Aquest merescut premi destaca Apotecaris Solidaris com un exemple inspirador de com les organitzacions poden fer una diferència significativa abordant els desafiaments de salut mundial des de la seva àrea d’expertesa farmacèutica. La CECE reconeix i celebra així la dedicació incansable d’Apotecaris Solidaris en la seva missió de millorar la salut i l’educació sanitària a escala global.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)