Notícies

Estimats socis i col·laboradors, Amb motiu dels aconteixements en relació a l'increment progressiu de contagis pel nou coronavirus COVID-19  al nostre país, i seguint les recomanacions de les autoritats i els serveis de prevenció de riscos, Apotecaris Solidaris ha pres les mesures preventives i recomenades en...

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)