Campanya de sensibilització a les escoles i instituts de les Illes Balears

Apotecaris Solidaris realitza diferents xerrades a escoles i instituts.

Cada xerrada compta amb l’assistència entre 40 i 50 nins i nines. Les xerrades serveixen per sensibilitzar a nins de 12-16 anys que a la vegada són els transmissors dels coneixements a tota la família. Els conceptes que transmeten són: igualtat, drets humans, solidaritat, cooperació, educació ajuda humanitària, salut, comerç just, infància, activitats de les multinacionals, explotació laboral, etc…

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)