Donació de Medicaments a Tanzània (Fundació Escribano)

Apotecaris Solidaris va col·laborar amb la donació de medicaments a la Fundació Escribano a Iringa (Tanzània). La missió de la Fundació Escribano és aconseguir igualtat d’oportunitats per als nins i nines i les persones més desafavorides. Els medicaments enviats foren distribuïts al centre sanitari d’Iringa. Durant més de quinze dies els membres de la Fundació realitzaren tasques d’educació, escolarització i assistència sanitària.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)