IX JORNADA DE COOPERACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

«Els països subdesenvolupats són incapaços de cobrir les deficiències sanitàries bàsiques a més de les originades per una catàstrofe»

Palma, 14 de novembre de 2019. La gestió de les situacions d’emergència causades per catàstrofes naturals i conflictes bèl·lics, ha estat el tema central de la IX Jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears, organitzada per Apotecaris Solidaris, i que es va dur terme ahir vespre a Palma. A la jornada hi participaren la presidenta d’Apotecaris, Cristina Mataró; el director tècnic de l’organització, Joan Albert Segura; la directora d’Ajuda Humanitària de l’ONG Farmacèutics Mundi, Tania Montesinos; i la consultora farmacèutica, Míriam López. Els tres darrers formaren part d’una taula rodona presentada pel vicepresident d’Apotecaris Solidaris, Bartomeu Adrover.

La presidenta d’Apotecaris Solidaris, Cristina Mataró recalcà el paper fonamental dels farmacèutics de les Illes Balears que han donat una ajuda farmacèutica de qualitat a les diferents situacions d’emergència succeïdes des de la seva fundació a l’any 1994 (crisi humanitària dels Grans Llacs). Durant aquests 25 anys, Apotecaris Solidaris ha realitzat projectes de cooperació internacional, ha estat present a la majoria d’emergències humanitàries succeïdes al mon i ha realitzat una tasca de sensibilització a les escoles i instituts amb el projecte Medicaments que no curen.

“Els països en vies de desenvolupament mostren una especial sensibilitat davant la manca de medicaments que pateixen de forma endèmica” subratllà Joan Albert Segura. Apotecaris Solidaris estableix una mecànica de treball que permet donar els medicaments amb una total garantia de qualitat i eficàcia. Joan Albert Segura destacà que les principals actuacions dutes a terme durant els darrers anys en situacions d’emergència han estat: l’atenció sanitària i farmacèutica als refugiats sirians a la Mediterrània, l’ajuda humanitària d’emergència als damnificats pels huracans Imma i Maria a República Dominicana i Haití i l’ajuda humanitària farmacèutica per tractar l’epidèmia d’ebola que afectà a països com Libèria i Sierra Leona.

Per la seva part, Tània Montesinos destacà la coordinació entre Farmamundi, l’AECID i l’OMS per donar resposta farmacèutica a situacions d’emergència. “Per actuar a un país que ha patit una situació de catàstrofe natural o conflicte bèl·lic és imprescindible que el país afectat declari la situació d’emergència internacional” declarà Tania Montesinos. La contrapart local juga una paper cabdal en la recepció, emmagatzematge i distribució de l’ajuda humanitària.

«El dispositiu START estava integrat per un hospital de campanya amb capacitat quirúrgica i d’hospitalització així com un extens equip humà que va atendre a més de 2.200 persones durant un mes a Moçambic com a conseqüència del Cicló Idai” declarà Míriam López. Les principals patologies ateses foren pediàtriques, obstetrícia -ginecològiques i traumatològiques. Miriam Lòpez destacà el paper fonamental de la farmàcia donant suport a totes les àrees de l’hospital de campanya. “L’ajuda farmacèutica va ser classificada per grups terapèutics i tramesa cap a les diferents àrees de l’Hospital de campanya mitjançant ordres de dispensació” explicà Míriam López.

Finalment des d’Apotecaris Solidaris es va voler reconèixer la feina de salvament marítim que realitza l’ONG Sea-Eye a la Mediterrània amb el vaixell Alan Kurdi. Recollí la distinció, Alejandra Hernando, portaveu de Sea-Eye. “Tots som rescatadors” subratllà. Sea-Eye aprofità l’ocasió per projectar un vídeo de la darrera missió de salvament on es deixa patent el perill que afronten els rescatadors i el drama que pateixen les persones que naveguen a la deriva cercant una vida millor.

Apotecaris Solidaris va aprofitar l’ocasió per donar un reconeixement especial a Mateu Tous que durant vint anys liderà com a president, el projecte de la nostra ONG amb dedicació, implicació i il·lusió i que ha convertit Apotecaris Solidaris en una ONG de referència a les Illes Balears.

La jornada ha tingut el suport de la Cooperativa d’Apotecaris, el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Obra Social «la Caixa», AMA i Cinfa.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)