Aprovació del projecte de post emergències a Kènia

Apotecaris Solidaris desenvoluparà el projecte de post emergència a Kènia aprovat a la convocatòria d’emergències del Govern Balear. El projecte presentat forma part d’una estratègia més ampla d’intervenció a Kènia que pretén articular una resposta humanitària adaptada a les necessitats específiques dels grups de població refugiada més vulnerable (dones i menors de cinc anys) i que enfronta majors obstacles per exercir el seu dret a la salut. Els principals eixos d’intervenció del projecte són:

  1. Ampliar la cobertura i millorar la operativitat dels serveis sanitaris oferts pel sistema de salut públic a Nairobi.  
  2. Enfortir els recursos disponibles per a la restitució dels drets de les dones supervivents de violència sexual (VS) i violència basada en gènere (VBG) sota un enfocament integral.

La Banya d’Àfrica pateix una crisi humanitària complexa causada per factors de diversa índole. Violència, guerres, conflictes, inseguretat alimentària, sequeres, inundacions … etc. porten més de tres dècades afectant greument a diversos països de la regió (Etiòpia, Somàlia, Kenya, Sudan i els països dels Grans Llacs). En aquesta situació les principals estratègies de subsistència de la població afectada es relacionen amb la fugida i el abandonament de les seves comunitats d’origen, la recerca de noves oportunitats de desenvolupament en països veïns i l’accés a l’ajuda humanitària. Les principals causes que configuren el context humanitari de Kenya com a una situació de crisi humanitària té a veure amb els següents elements: i) deteriorament de la situació nutricional a Kenya davant la persistència de la situació de fam i inseguretat alimentària a la regió conseqüència dels efectes del canvi climàtic, ii) configuració de país com principal país receptor de població forçada a el desplaçament en tota la regió davant la inseguretat, inestabilitat i violència que persisteix en els països veïns i el recent brot de EVE (Malaltia pel virus d’Ebola) a la República Democràtica de Congo (RDC) i iii) inadequada i deficitària gestió dels fluxos de població refugiada i demandant d’asil per part de el govern kenyà i falta de suport de suport internacional.

El desplaçament forçós està augmentant a un ritme alarmant, únicament al darrer any més de 2,8 milions de persones s’han vist obligades al desplaçament bé al seu país o bé a altres països de la regió. Segons fons oficials més de 9,5 milions de persones desplaçades internes i 4 milions de persones han cercat protecció a països veïnats.

Les principals actuacions previstes per aconseguir els resultats són:

  1. Reforçament i aprovisionament del laboratori i dispensari del centre de salut d’Eastiegh en medicaments essencials i específics per al tractament d’afeccions prevalents i lligades a la salut matern-infantil.
  2. Atenció sanitària adaptada a dones refugiades i en edat fèrtil al centre de salut d’Eastiegh.
  3. Articulació de grups de teràpia i recolzament psicològic a dones supervivents de violència sexual i violència basada amb el gènere.
  4. Assessoria legal a dones supervivents de violència sexual i violència basada amb el gènere.
  5. Articulació d’una campanya sòcio-política entre la població i les autoritats locals i comunitàries per a la promoció dels drets fonamentals de les dones i nines refugiades.
Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)