Jornades de Cooperació Sanitària de les Illes Balears

Apotecaris Solidaris organitza anualment les Jornades de Cooperació Sanitària a les Illes Balears. Amb la celebració de les jornades hem intentat crear un espai de debat entre les diferents ONGs, la societat civil i les administracions públiques sobre la situació de la cooperació, l’ajuda humanitària i la defensa dels drets humans.

 

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)