Archive

En una col·laboració amb les ONG Associació Família i Societat i la Fundació Balcat Solidaris, Apotecaris Solidaris ha dut a terme un enviament de medicaments cap a Mali. Aquest país africà es troba enmig de condicions socials i sanitàries crítiques, caracteritzades per un alt nivell...

A principi de novembre, un grup de vint professionals sanitaris de la Fundació SOM (Sanitaris Oberts al Món) viatjà a la ciutat de Sangyang, a Gàmbia, per desenvolupar un projecte solidari internacional que pretén millorar l'assistència sanitària i la formació de professionals en aquesta zona...

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)