DONACIÓ DE MEDICAMENTS A MALI.

Sobre el projecte

En una col·laboració amb les ONG Associació Família i Societat i la Fundació Balcat Solidaris, Apotecaris Solidaris ha dut a terme un enviament de medicaments cap a Mali. Aquest país africà es troba enmig de condicions socials i sanitàries crítiques, caracteritzades per un alt nivell de pobresa. Aquesta iniciativa està destinada a ajudar les regions més allunyades de la capital, on les dificultats econòmiques es basen en l’agricultura de subsistència, limitant així el poder adquisitiu de la població local.

Les zones beneficiàries d’aquesta donació de medicaments són les següents:

  1. Centre de Salut de Namala Guimbala, Regió de Kayes:

Construït fa 14 anys amb el suport financer de l’Ajuntament de Palma, aquest centre de salut és alimentat per panels solars per garantir un subministrament constant d’energia. S’espera que els medicaments ajudin a atendre una població de 14.800 persones residents en 13 aldees.

  1. Centre Materno Infantil de Kouniana, Regió de Sikasso:

Gràcies al finançament de la Fundació Balcat i el Fons Mallorquí de Solidaritat el 2017, aquest centre també compta amb panells solars. La donació de medicaments beneficiarà una població de 28.774 persones, distribuïdes equitativament entre homes i dones.

  1. Centre de Salut de N’Golonianasso, Regió de Sikasso:

Després d’una prospecció realitzada a principis del 2019, el Fons Mallorquí de Solidaritat va aprovar un projecte per a la construcció d’una escola d’educació primària. Actualment, el centre de salut, que pateix mancances sanitàries significatives, atén al voltant de 18.000 persones, incloent-hi nins, nines i dones embarassades.

Aquesta iniciativa solidària és essencial per millorar les condicions de vida i la salut d’aquestes comunitats vulnerables a Mali. L’aportació d’Apotecaris Solidaris, en forma de medicaments essencials, té un impacte directe en la millora de l’assistència sanitària en aquestes àrees necessitades. La col·laboració entre les ONG i Apotecaris Solidaris reflecteix l’esperança i la determinació de millorar la qualitat de vida per a aquells que més ho necessiten. Apotecaris Solidaris ha dut a terme les donacions de medicaments i material sanitari per un import de 1.200 Euros.

Category
Ajuda humanitària

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)