DONACIÓ DE MEDICAMENTS A GÀMBIA.

Sobre el projecte

A principi de novembre, un grup de vint professionals sanitaris de la Fundació SOM (Sanitaris Oberts al Món) viatjà a la ciutat de Sangyang, a Gàmbia, per desenvolupar un projecte solidari internacional que pretén millorar l’assistència sanitària i la formació de professionals en aquesta zona del país de la costa oest africana. La Fundació SOM, amb seu a Mallorca, està presidida pel doctor especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular, Dr. Jaume Julià, i en formen part professionals de la medicina i la infermeria de les Illes amb experiència en projectes sanitaris solidaris desenvolupats en altres parts del món.

En tan sols 8 mesos de vida, aquesta ONG sanitària afronta ja la seva segona expedició, que durarà vuit dies, amb la qual pretén oferir ajuda en els camps de la cirurgia, la pediatria, així com en cures i cribratge de malalts. Especialitats mèdiques adaptades a les necessitats de la població d’aquesta petita localitat gambiana, per oferir una assistència sanitària més eficient i més eficaç. En l’última expedició, desenvolupada el passat mes de juny, l’equip desplaçat a la zona va practicar al voltant de 70 intervencions quirúrgiques, més de 200 cures i altres tantes consultes de pediatria. Durant els dies que els voluntaris de la fundació romanen a la zona també ofereixen docència a l’escola d’infermeria local, així com educació en matèria d’higiene i asèpsia, tractament de ferides i cures en processos postoperatoris.

El projecte de la Fundació SOM també permet oferir als pacients consultes de telemedicina, així com formació i educació per al personal que treballa al centre de salut, del qual depenen al voltant de 70.000 persones. Els metges i infermers voluntaris de la Fundació SOM porten des de les Illes Balears tot el material amb el qual treballen al lloc, obtingut gràcies a donacions de diferents entitats, entre les quals està Apotecaris Solidaris que ha realitzat la donació de medicaments i material sanitari per un import de 1.200 Euros. Malgrat la quantitat de personal sanitari que s’ofereix com a voluntari, aquesta ONG necessita finançament per dur a terme l’objectiu següent: portar a l’illa pacients, principalment nins, que necessiten d’una atenció mèdica que no poden rebre al seu país.

Category
Ajuda humanitària

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)