DONACIÓ DE MEDICAMENTS I VITAMINES A LA ÍNDIA.

Sobre el projecte

La iniciativa altruista de donar medicaments i vitamines a la Índia s’ha convertit en un raig d’esperança per a les nines vulnerables de la Llar de Dare. A través d’aquest projecte, s’ha realitzat un enviament essencial que proporciona ajuda crucial a aquest orfenat, amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de les nines que, sovint, es veuen obligades a enfrontar situacions difícils al carrer.

La Llar de Dare és un refugi per a nines que, per diverses raons, no poden assistir a l’escola i són rescatades dels desafiaments quotidians del carrer. Aquestes nines es troben en una situació especialment difícil, amb moltes d’elles experimentant casos de malnutrició, manca d’accés a educació i exposició a entorns poc segurs.

La persona que exerceix el rol de contrapart local en aquest noble esforç és Lourdes Terrasa. Amb la seva dedicació i coneixement de la comunitat local, Lourdes és una peça clau en la implementació efectiva d’aquest projecte. La seva presència i compromís contribueixen a connectar les donacions amb les necessitats reals de les nines i asseguren que l’ajuda arribi de manera eficient i significativa.

La situació dels orfenats a la Índia, especialment aquells centrats en nines, reflecteix una realitat preocupant. El nivell de pobresa és elevat, i aquestes institucions operen en condicions que sovint estan lluny de ser òptimes. Les nines que arriben a aquests orfenats provenen de fons difícils, amb moltes d’elles sent orfes o abandonades.

La malnutrició és un problema comú que afecta moltes d’aquestes nines, posant en perill la seva salut i desenvolupament. Les condicions de vida poden ser precàries, i l’accés a una educació adequada sovint és limitat. La Llar de Dare, amb el suport de donacions com aquesta, s’esforça per oferir un lloc segur, alimentació adequada i educació a aquestes nines desafortunades.

Amb aquest projecte, s’ha assolit un èxit rellevant al garantir que cada matí, les nines de la Llar de Dare prenguin les vitamines necessàries. Aquest simple gest té un impacte profund en la seva salut general i els proporciona una base sòlida per créixer i desenvolupar-se malgrat les adversitats que han enfrontat.

En resum, aquesta donació de medicaments i vitamines a la Índia, amb un enfocament especial a la Llar de Dare, no només representa un suport físic immediat, sinó també un testimoni de la solidaritat internacional. La situació dels orfenats, especialment les nines, requereix atenció continua i aquest projecte és un pas positiu cap a un futur més esperançador per a aquestes joves vides.

Category
Ajuda humanitària

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)