PROJECTE DESENVOLUPAMENT INFANTIL PRIMERENC EN SERVEIS DE SALUT PER REDUIR L’ANÈMIA I LA DESNUTRICIÓ A PERÚ

Sobre el projecte

Apotecaris Solidaris, és una organització no governamental de desenvolupament, acció humanitària i ajuda d’emergència que treballa per tal que els homes i les dones dels països empobrits puguin exercir el seu dret a la salut. Per a això, impulsa accions de cooperació internacional en els seus sectors d’especialització que permetin a la població protagonitzar els seus propis processos de desenvolupament de manera autònoma i sostenible, així com campanyes d’educació, sensibilització i incidència política per mobilitzar la ciutadania en general i a l’àmbit farmacèutic en particular. Entre ells destaca especialment l’atenció primària en salut i l’accés als medicaments, les problemàtiques s’aborden des d’un enfocament intercultural i de gènere i a través d’estratègies sostenibles centrades en l’enfortiment i complementarietat de les capacitats dels actors locals públics i comunitaris implicats en les mateixes .

Apotecaris Solidaris du a terme el projecte “Promoure el desenvolupament infantil primerenc en els serveis d’atenció primària en salut com a estratègia clau per a reduir la DCI i l’anèmia en comunitats alt andines afectades per la COVID19 en el districte d’Acòria, Departament d’Huancavelica  té com a objectiu general enfortir l’accés dels nins i nines al servei de salut amb enfocament de desenvolupament infantil primerenc a través d’una atenció integral oportuna amb qualitat i calidesa, i el seu objectiu específic és millorar l’estratègia local de Desenvolupament infantil primerenc (DIT) a través de l’enfortiment de les estructures locals de reducció de la desnutrició crònica infantil i l’anèmia ferropènica amb un enfocament d’interculturalitat, gènere i drets. Aquest projecte és finançat per la Direcció General de Cooperació del Govern Balear amb un import de 120.000 €.

Principals resultats obtinguts:

  1. Es va disminuir la desnutrició crònica infantil en 5.6% i l’anèmia en 12.8% en l’àmbit de les nou comunitats prioritzades del districte d’Acòria.
  2. 16 estructures de salut enfortides amb enfocament del DIT (Desenvolupament Infantil Primerenc)
  3. 926 nins i nines menors de cinc anys accedeixen al servei de salut amb enfocament del DIT i reben una atenció integral oportuna amb qualitat i calidesa.
  4. Més de 40 professionals de salut formats, 30 agents comunitaris, més de 1.500 mares i pares capacitades per a la detecció del DIT i 80 famílies que han millorat la seva qualitat de vida mitjançant la millora nutricional.

 

 

Category
Projectes

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)