PROJECTE DE MILLORA EN EL TRACTAMENT DE LA MALÀRIA GREU INFANTIL A L’HOSPITAL D’EBOMÉ

Sobre el projecte

PROJECTE DE MILLORA EN EL TRACTAMENT DE LA MALÀRIA GREU INFANTIL A L’HOSPITAL D’EBOMÉ

Apotecaris Solidaris desenvoluparà el projecte de millora de la malària greu infantil a l’Hospital d’Ebomé gràcies al finançament de la Fundació Catalina Mercadal (Menorca).

La malària és una malaltia que mata a un nin i una nina menor de cinc anys cada minut, de fet és la malaltia que més morts infantils provoca i Camerun, especialment la zona on es troba l’Hospital d’Ebomé, té una elevada incidència de malària greu degut en gran part a la vegetació exuberant i a una humitat al voltant del 85-98%. En aquestes condicions, l’Anopheles femella, mosquit transmissor de la malària, succiona i transmet sense barreres la malària al caure la tarda. De moment no hi ha una vacuna i els nins i nines petits són especialment vulnerables al seu atac. Sense ajuda externa, molts nins i nines no arribaran més enllà dels 5 anys, però, amb un petit desemborsament de 10 Euros, un nin o una nina pot rebre tot el tractament necessari per sobreviure i tenir l’oportunitat de gaudir d’una vida plena.

 

Al Departament de l’Océan (delimitat en vermell al mapa), segons l’últim cens, viuen 185.000 persones en dos escenaris molt diferents. D’una banda, hi ha el nucli urbà de Kribi on viu el 50% de la població (94.000 habitants) i per un altre la zona rural costanera i de l’interior amb petits llogarets dispersos. Com en moltes altres zones de país, la població està constituïda per comunitats de diferents ètnies que conviuen sense cap tensió social remarcable. Entre aquestes ètnies es destaquen els Mabi, els Batanga, els Basaa, i també els pigmeus Bagyeli, habitants originaris de la zona, única ètnia d’origen no Bantú i actualment un grup minoritari amb greus problemes d’exclusió social.

L’Hospital de Ebomé (situat a sud de la ciutat de Kribi) va obrir les seves portes al setembre de 2005 per donar atenció mèdica i quirúrgica a pacients sense recursos i des de 2013 està gestionat per la Fundació Ambala. És l’únic hospital d’aquesta zona amb una àrea d’influència d’uns 1.000Km2 (zona groga de mapa).

Pel que fa a l’atenció sanitària hi ha greus mancances d’infraestructures i de personal sanitari al Departament de l’Océan. La ciutat de Kribi disposa de l’únic hospital públic (que no gratuït) del Departament i en ell treballen els 6 metges que la xarxa pública disposa per als 185.000 habitants d’aquest Departament: 2 metges generals, 1 anestesista, 1 ginecòleg i 2 especialistes (en cirurgia i en otorrinolaringologia) que consulten 2 dies per setmana. Això suposa un ràtio d’un  metge per cada 31.000 habitants (d’1 / 13.000 al Camerun i a Espanya d’1 per cada 217). En els dos últims anys, han obert petits centres sanitaris que busquen el negoci i atenen amb preus elevats a una societat florent a la ciutat atreta pel nou port que està en construcció. A la ciutat de Kribi hi ha 3 dispensaris estatals atesos per infermeres. A les zones rurals costaneres i de l’interior no hi ha atenció mèdica, només petits dispensaris que en moltes ocasions estan desatesos o desproveïts. Per això la població rural segueix ancorada en la medicina natural, la màgia i els ritus dels curanderos del seu llogaret.

A la zona on es situa l’Hospital d’Ebomé, la manca d’estructures sanitàries públiques unit al clima tropical que afavoreix la malària i als condicionants socials, culturals i econòmics expliquen que els índexs de mortalitat infantil i la mortalitat per malària siguin pitjors que a la resta de país.

INDICADORS DE SALUT CAMERUN Regió Sud ESPANYA
 
Mortalitat anual per cada 100 nins menors de 5 anys 12 15 0,059
Mortalitat per malària en nins menors de 5 anys (%) 30 50 0

Actualment l’Hospital d’Ebomé és el més gran de la Regió i l’únic que atén qualsevol pacient que ho necessiti, encara que no pugui pagar. Així mateix ha estat nomenat la millor maternitat de la Regió sud, és centre oficial de tractament de VIH, centre de referència per a la vacunació materna infantil, per al repartiment de mosquiteres impregnades per la lluita de prevenció de la malària etc.

L’Hospital de Ebomé atén un nombre creixent de persones any rere any, les seves infraestructures s’han anat millorant i enfortint d’acord a aquest creixement de la demanda. En l’actualitat compta amb una plantilla de 63 professionals locals i tots els serveis necessaris per atendre les patologies més freqüents, sent l’hospital de referència a la zona per a moltes patologies.

 

ANY Nº pacients atesos
2014 12.723
2015 15.582
2016 22.153
2017 25.472
2018 23.666
2019 23.178
2020 19.844

 

Les malalties infecto contagioses assolen aquesta regió amb especial cruesa perquè la calor i la humitat afavoreixen que hi hagi gran quantitat de mosquits transmissors de diverses malalties, la més mortal i temuda, la malària. L’any 2020 s’ha produït una disminució en el nombre de pacients atesos a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Malària (Paludisme)

Malaltia causada pel paràsit Plasmodium que passa a l’torrent sanguini on es reprodueix. Es transmet per la picada de la femella de mosquit Anopheles.

Els símptomes clàssics són febre, dolor articular i de cap, vòmits, anèmia per destrucció dels glòbuls vermells, convulsions i coma.

Aquesta malaltia és molt més perillosa per als menors de 5 anys. S’estima que la malària causa la mort de 3.000 nins i nines al dia a l’Àfrica.

No existeix una vacuna eficaç. Els viatgers prenen unes pastilles que els protegeixen de la malaltia, però els que hi viuen no poden prendre un tractament cada dia de la seva vida, per això agafen infinites vegades la malària (hi ha molts mosquits per la calor i la humitat) i la malària no crea defenses en la persona que la pateix. La pateixen molt sovint, però cada vegada la toleren millor i els casos de mort en adults són rars.

El diagnòstic és fàcil, es pot fer amb un microscopi o amb una tira que reacciona amb la sang del pacient.

El tractament és efectiu, sobretot si el pacient acudeix aviat a l’hospital. En casos més avançats és molt freqüent que el pacient necessiti que li posin sang perquè el paràsit destrueix els glòbuls vermells i provoca anèmies molt severes en poc temps. Això complica les coses perquè a l’Àfrica no és fàcil ni barat aconseguir sang.

La presència d’anèmia aconsella, sobretot en nins, utilitzar derivats de la artemisina, fàrmacs antipalúdics de nova generació, més moderns que la tradicional quinina que provoca més efectes secundaris indesitjables. Però el Artemether i el artesunat encareixen molt el tractament.

Tot i això, el cost global del tractament que evita la mort per malària greu d’un nen de menys de 5 anys (incloent l’ingrés, els sèrums, etc.) pot estimar-se en 10 euros.

L’Hospital d’Ebomé va atendre a 789 nins i nines a l’any 2020 amb malària greu que van requerir ingrés hospitalari .Tots ells van ser atesos de manera diligent, ingressats, transfosos en un alt percentatge i van requerir sèrums i antipalúdics.

Tot i això vàrem haver de lamentar la mort de 11 nens. Els altres 778 nens van poder tornar a casa amb les seves famílies totalment recuperats.

L’Hospital d’Ebomé, a més de funcionar 24h tots els dies de l’any per atendre qualsevol pacient que ho necessiti, s’empra a fons en tasques preventives, com és en aquest cas la distribució de mosquiteres impregnades i les sessions d’educació a les dones que s’acosten amb els seus fills per a les grans jornades de vacunació (400 nens vacunats cada mes).

També es van atendre a 1.157 persones majors de 15 anys amb malària greu.

 

Category
Projectes

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)