Medicaments que curen, campanya per a la donació apropiada de medicaments i l’ús racional de productes sanitaris

Apotecaris Solidaris és una ONG sense ànim de lucre dedicada a la cooperació i educació per al desenvolupament, així com a l’acció humanitària i d’emergència que neix el 1995 a Balears, moguda per l’esperit de treballar per assegurar que la salut sigui un dret fonamental .

Des de l’àrea d’Educació i Sensibilització d’Apotecaris Solidaris amb col·laboració amb Farmamundi treballem per informar i sensibilitzar la nostra societat sobre els problemes sanitaris existents a nivell global i generar una conscienciació i canvi social que promogui el compromís i la solidaritat.

En continuïtat amb el treball previ realitzat per Apotecaris Solidaris en els últims anys en la comunitat autònoma de les Illes Belears estem il·lusionats de confirmar que s’ha aprovat un nou programa d’Educació per al Desenvolupament que es preveu implementar al llarg de l’any 2021.

La proposta està finançada pel Govern Balear, aprovada a través de la «Convocatòria 2020 de projectes de sensibilització social i educació per al desenvolupament».

El projecte pretén desenvolupar les capacitats de tres centres educatius d’educació secundària de Mallorca i Menorca per promoure processos de transformació social i mobilització en favor de el dret a la salut. Per això, es centra en el treball amb alumnat i professorat, però desenvolupa activitats que transcendeixen cap a tota la comunitat educativa i l’entorn social, relacional i territorial de l’alumnat. Es facilitaran tallers orientats a 3r d’ESO que es fonamenten en una metodologia experiencial i lúdica (jocs de rol, projectes d’aula, contacte amb entitats socials …) en matèria de salut global, ODS, donacions apropiades de medicaments i productes sanitaris i ús racional .

Amb el professorat es treballarà de manera presencial i telemàtica, en matèria de continguts teòrics i en metodologia, proveint recursos didàctics que afavoriran la incorporació de les activitats als currículums educatius un cop finalitzat el projecte. Es desenvoluparà una campanya de comunicació amb productes de sensibilització dissenyats per les persones participants que es divulgarà per mitjà de centres d’educació secundària de les Balears, a través de xarxes socials pròpies i dels centres i entitats participants, així com col·legis professionals i altres institucions involucrades en matèria de salut i medicaments en el context balear.

Aquest programa es realitzarà mitjançant la coordinació de centre educatiu i entitats socials que treballen en l’àrea de la salut, per motivar l’alumnat en el desenvolupament de coneixements i capacitats sobre drets humans, dret a la salut i associacionisme. Per això utilitzarem una metodologia educativa basada en la prestació d’un servei de voluntariat d’utilitat a una organització que treballi per l’accés a la salut en el context balear, amb la finalitat de tractar les temàtiques esmentades d’una manera que resulti atractiva perquè l’estudiant s’involucri. Aquesta metodologia educativa anomenada aprenentatge-servei (ApS), busca oferir un procés formatiu experiencial, en què a través de l’aprenentatge que l’alumnat realitzi s’aconsegueixi elaborar de manera participativa uns materials de sensibilització que seran difosos en els centres educatius i entre la població en general de Balears.

L’ApS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de serveis a la comunitat en un projecte ben articulat on els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Entén l’acció pedagògica com una pràctica transformadora amb dimensió política, orientada a la justícia global i la igualtat d’oportunitats, amb l’objectiu de capacitar les persones per exercir una ciutadania activa i responsable

Mitjançant una metodologia de projectes, on es reuneixen els aprenentatges i el servei a la comunitat, l’ApS proposa desenvolupar processos d’acció-reflexió des d’una perspectiva integrada, que permetin construir i consolidar valors, establint xarxes de coneixement i solidaritat entre el procés educatiu i diferents actors de la societat.

La proposta que presentem constarà de tres fases principals, (1) coordinació, (2) realització i (3) avaluació.

Finalment, s’elaborarà un dossier de sensibilització (Apotecaris Solidaris) a partir de les experiències de treball del procés educatiu ApS sistematitzades en les fitxes d’ApS. Es revisaran tant els continguts com el disseny, amb la comunitat educativa involucrada i entitats socials participants. Aquest dossier serà difós i disponible per Apotecaris Solidaris als actors involucrats, a altres centres educatius de Illes Balears.

 

Apotecaris Solidaris

– Formula el projecte i coordina la seva execució. Busca el finançament necessari per a la realització de totes les activitats.

– Contacta i coordina a docents i entitats socials participants.

– Coordina el procés de disseny participatiu, elaborant proposta de partida i sistematitzant conclusions.

– Organitza i dinamitza les sessions del programa ApS, amb suport de docents de centres formatius.

– Sistematitza resultats del programa ApS, elabora dossier de sensibilització i distribueix entre centres educatius.

– Realitza el seguiment amb docents i entitats socials.

– Dinamitza avaluació amb participants, proposant metodologies d’avaluació i sistematitzant conclusions i propostes de millora.

– Organitza la difusió, i contacta amb altres centres per proposar en anys successius

 

Centre educatiu – docent involucrat / a

– Signen la carta de suport per a la proposta de realització del primer any d’aquest programa.

– Proposen una persona d’enllaç amb Apotecaris Solidaris, per participar en la revisió de el programa didàctic i el seguiment de el programa.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)