DONACIÓ DE LLETS INFANTILS I FARINETES AL CASAL SOLIDARI DE SA CABANA

Apotecaris Solidaris ha realitzat la donació de llets infantils i farinetes al Casal Solidari de Sa Cabana per donar suport a les famílies sense recursos. Aquesta donació és molt important ja les llets i les farinetes són aliments molts escassos als centres que es dediquen al repartiment d’aliments.

Apotecaris Solidaris col·labora amb diferents entitats que actuen a favor d’un dels col·lectius més vulnerables com són els nins i nines.

Apotecaris Solidaris continuarà col·laborant amb entitats com Zaqueo, el Casal Solidari de Sa Cabana i l’associació de veïnats de Santa Catalina que estan desenvolupant una feina social i humanitària amb les persones que estan patint les greus conseqüències de la pandèmia mundial.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)