Donació de gels corporals a l’Associació Zaqueo per facilitar la higiene a les persones en risc d’exclusió social

Apotecaris Solidaris va entregar 315 gels corporals donats per la Cooperativa d’Apotecaris a l’associació Zaqueo, per distribuir entre les persones amb risc d’exclusió.

Aquesta donació és molt important ja que moltes persones van al local de Plaça Mercadal, 3, bàsicament sense sostre i actualment necessiten alimentació, mascaretes i material per la seva higiene personal.

En nom d’Apotecaris Solidaris volem expressar el nostre sincer agraïment a la Cooperativa d’Apotecaris i a tot el personal que treballa a la institució per la seva generositat. Gràcies a la donació dels gels corporals podrem ajudar al manteniment de la seva higiene personal a moltes persones que no tenen recursos i que tenen un alt risc d’exclusió social.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)