DONACIÓ DE 4.000 MASCARETES HIGIÈNIQUES A L’ASSOCIACIÓ ZAQUEO

Apotecaris Solidaris va realitzar la donació de 4.000 mascaretes a l’Associació Zaqueo per repartir equitativament entre tots els usuaris que diàriament van al menjador social per recollir el menú diari. D’aquesta manera facilitem la protecció contra el coronavirus a totes les persones en risc d’exclusió social que estam patint.

Aquesta donació ha estat possible gràcies als socis d’Apotecaris Solidaris i a ApotecaSalud que ens ha facilitat la compra sense obtenir cap benefici.

Aquesta donació és molt important ja que moltes persones van al local de Plaça Mercadal, 3, bàsicament sense sostre i actualment necessiten mascaretes, bé perquè venen sense elles o perquè estan molt deteriorades.  Amb aquesta donació ja s’han aportat 8.000 mascaretes que garanteixen la protecció sanitària a les persones que acudeixen diàriament al menjador de la Plaça Mercadal (més de 200 persones diàries).

 

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)