CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS D’APOTECARIS SOLIDARIS

Benvolguts socis i sòcies d’Apotecaris Solidaris,

Ens dirigim a vosaltres per informar-vos que dimarts 23 de març de 2021 a les 13:00 hores via telemàtica (MEET) se celebrarà l’Assemblea General d’Apotecaris Solidaris, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Informe tècnic anual.
  3. Balanç econòmic anual.
  4. Torn obert de precs, preguntes i suggeriments.

 

El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 habilita a les associacions, entitats, fundacions, etc. a realitzar les sessions dels òrgans de govern de forma telemàtica.

Concretament, la legislació mencionada estableix la possibilitat de celebrar les sessions dels òrgans de govern de forma telemàtica fins al 31 de desembre de 2021, tant si els estatuts contemplen les sessions telemàtiques com si no. L’únic requeriment imprescindible per poder-les celebrar d’aquesta forma és que tots els membres de l’òrgan disposen dels mitjans necessaris i que la persona que ocupi el càrrec de la secretaria de l’òrgan en reconegui la seva identitat. Quan es duguin a terme les sessions de forma telemàtica es consideraran celebrades en el domicili de l’entitat.

Així mateix, es permet l’adopció de decisions o bé mitjançant votació en la mateixa sessió o bé per escrit i sense sessió, és a dir, per canals com ara el correu electrònic.

Tots les sòcies i els socis d’Apotecaris Solidaris que vulguin assistir telemàticament a l’Assemblea General de Socis, hauran d’enviar la seva adreça electrònica a Apotecaris Solidaris (info@apotecarisolidaris.org) o bé trucar al telèfon 971 43 28 73 abans del divendres 19 de març de 2021.

El dilluns 22 de març de 2021 procedirem a enviar la documentació necessària per a l’Assemblea General de Socis (acta anterior, informe tècnic i informe econòmic) conjuntament amb la invitació a la reunió telemàtica amb el codi de la reunió.

Google Meet (https://apps.google.com/intl/es/intl/es_ALL/meet)

Permet realitzar reunions telemàtiques per videoconferència online des del seu ordinador amb qualsevol navegador web modern. També es pot utilitzar amb dispositius mòbils instal·lant-se l’aplicació Google Meet.

Aquesta aplicació ens permet programar una reunió amb control d’assistència, poden ser multitudinàries fins a 250 participants, es poden compartir documents, són segures i es poden realitzar des del mòbil.

 

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)