Com afecta la pandèmia del Covid-19 als països en vies de desenvolupament?

Des de l’aparició del COVID-19 a la Xina a finals de l’any 2019, la comunitat internacional ha traslladat la seva atenció cap als països desenvolupats d’Europa i dels Estats Units. Com es per tots sabut, hi ha hagut una gran quantitat de morts registrades, confinaments selectius i una paralització econòmica. A nivell de salut, els sistemes sanitaris desenvolupats que pareixien molt sòlids s’han vist desbordats, fins i tot s’han arribat a situacions límit.

Aquesta és la situació que hem viscut tots, des de la declaració de la pandèmia el passat 11 de març. Però caldria fer-se la següent pregunta, com està afectant i afectarà aquesta pandèmia als països amb menys recursos. És cert, que fins el moment les xifres disponibles evidencien que són inferiors a Europa i als EEUU, principalment pels sistemes deficients de detecció i registre d’aquests països. Pareix evident pensar que les conseqüències d’aquesta epidèmia seran pitjors als països en vies de desenvolupament que a Europa i EEUU degut a les carències estructurals que tenen.

S’ha de tenir en compte que en un mon interdependent, la persistència d’un focus de contagi accentua el risc de rebrot de la pandèmia. És per això que resulta imprescindible donar una capacitat de resposta als sistemes sanitaris més fràgils si es vol allunyar el risc de nous episodis de contagi.

Hi ha quatre factors que fan que la crisi del COVID-19 als països en vies de desenvolupament siguin especialment severs.

  1. Tenen unes limitades capacitats de prevenció al contagi i resistència a la malaltia. La major part de la població viu a zones superpoblades amb un difícil accés a l’aigua potable. La majoria de la població viu dels ingressos que aconsegueixen al carrer amb rentes inferiors als 5 dòlars diaris i on les mesures de confinament duen inexorablement a la fam i la desesperació.
  2. Una elevada pressió sobre uns sistemes sanitaris precaris de per si. Si comparem el número de metges a Suècia per cada 1.000 habitants (5,5) amb el rati mitjà de la majoria de països en vies de desenvolupament (0,1) i el número de llits hospitalaris al voltant de 3 per cada mil habitants als països europeus i de 0,1 als països en vies de desenvolupament. Si a Espanya hem viscut situacions de saturació massiva, què és el que pot succeir a aquests països sense recursos.
  3. A nivell econòmic s’ha experimentat una caiguda del 30% de les matèries primeres, del petroli i del turisme internacional cosa que ha afectat especialment als països d’Amèrica Llatina i Àfrica.
  4. A nivell financer s’ha experimentat una sortida de capitals dels mercats emergents que fan agreujar la crisi econòmica. S’ha de tenir en compte que aquests països en els darrers anys havien duplicat el seu pressupost al pagament del deute extern. Això suposa greus retallades en salut pública, que en la situació actual és més necessària que mai.

 

Com ha indicat el Secretari General de Nacions Unides, “és el moment de donar una passa endavant en favor de les persones més vulnerables”. Sent conscients de la situació que estem vivint a Espanya no hem de perdre de vista la crueltat de la propagació d’aquest virus en països en vies de desenvolupament. Des de l’Organització Mundial de Salut s’estan instal·lant punts de rentat de mans a campaments i assentaments així com a campanyes de sensibilització de com protegir-se del virus.

Finalment s’ha de ressaltar la situació dels nins i nines que són les grans víctimes ocultes del Covid-19 ja que el confinament i el tancament de les escoles estan afectant a la seva educació, salut mental i accés a serveis bàsics de salut. Des d’UNICEF s’ha advertit que els riscos d’explotació i abús són més alts que mai, tan per nins com per nines.

Des d’Apotecaris Solidaris som conscients de la situació que es viu aquí i arreu del món. A les Illes Balears donam suport a persones que tenen dificultats per seguir amb els seus tractaments crònics i arreu del mon es continuen desenvolupant els projectes de cooperació al desenvolupament con els DESCA a Guatemala i el recolzament a la farmàcia hospitalària de l’Hospital d’Ebomé a Camerun i també els de post emergències de la República Democràtica del Congo i dels camps de refugiats a Kènia.

Per totes aquestes accions necessitem la vostra ajuda, fent-se soci d’Apotecaris Solidaris, fent donacions puntuals o col·laborant amb les diferents campanyes de recaptació de fons com les guardioles solidàries, els bàlsams labials o la loteria de Nadal.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)