ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 8 MARÇ 2023

Es convoca a tots els socis membres d’Apotecaris Solidaris a l’Assemblea General que tindrà lloc a la seu de la Cooperativa d’Apotecaris (carrer 16 juliol, 23) dimecres 8 de març de 2023, a les 14:30 hores en primera convocatòria i a les 15:00 en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Informe tècnic anual.
  3. Balanç econòmic anual.
  4. Torn obert de precs, preguntes i suggeriments.
Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)