APROVACIÓ DEL PROJECTE DE COMPRA DE LLETS INFANTILS PRESENTAT A LA FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE DE COLONYA PER AL CASAL SOLIDARI GENT DEL MÓN DE MARRATXÍ

Aquest projecte pretén donar resposta a les famílies amb infants menors de 2 anys del municipi de Marratxí que han patit les greus conseqüències la crisi econòmica i social de la pandèmia de la Covid-19 així com sensibilitzar a la població de les Illes Balears de les greus conseqüències de l’esmentada crisi.

 

Als darrers mesos s’ha incrementat molt el número de persones que no poden fer front al pagament de l’habitatge, alimentació, sanitat (deixant de prendre els medicaments crònics que tenen pautats) etc. La major part de les famílies tenen dificultats per pagar els subministraments d’aigua, electricitat, telèfon i comencen a viure moltes persones al mateix habitatge amb el greu perill sanitari que actualment té.

 

Aquest projecte pretén reforçar l’alimentació infantil de nins i nines menors de 2 anys, ja que una deficient alimentació pot tenir conseqüències molt greu durant el seu creixement. Cal recordar que l’alimentació infantil sol ser molt cara i en situacions de manca de diners són difícils d’adquirir.

 

Es tracta d’un projecte que reforça un de més ampla que és el de donació d’aliments, campanyes de joguines per als nins i nines i de sensibilització a la població sobre la situació actual.

 

Tant la detecció de necessitats i disseny del projecte com la implantació de les activitats es duran a terme conjuntament amb el soci local ONG Casal Solidari Gent del Món, present al municipi amb una gran experiència amb projectes comunitaris.

 

Les activitats a realitzar seran:

 

A1. Compra i distribució de llets infantils i farinetes a les famílies destinatàries de l’ajuda.

 

A2. Activitats de sensibilització comunitària en solidaritat, nutrició i salut.

 

Quin és l’objectiu general del projecte?

El Casal Solidari és un projecte gestionat per l’ONG Casal Solidari Gent del Món que recapta, prepara i distribueix aliments i altres productes de primera necessitat als dos centres situats a Pòrtol i Sa Cabana i que donen servei a les persones més vulnerables del nostre entorn. El Casal Solidari va néixer amb la intenció de millorar la situació de la ciutadania més desfavorida i per tal d’oferir ajuda on l’administració no pot arribar.

Quins són els objectius específics del projecte?

  1. Oferir les llets infantils i farinetes necessàries pels nins i nines que formen part de les famílies sense recursos per a poder adquirir l’alimentació infantil. La major part d’aquestes famílies acudeixen habitualment a la recollida d’alimentació i altres estris d’higiene a l’ONG Casal Solidari de Marratxí durant 9 mesos.
  2. Vetlar per a què els nostres usuaris estiguin ben atesos i no tinguin altres tipus de necessitats urgents i si en tenen mirar de quina manera es pot donar solució.
  3. Conscienciar a la gent jove i als infants que no únicament tenen dificultats econòmiques i d’alimentació la gent del tercer món, sinó que també tenim a gent que pateix dificultats dins el mateix municipi.
  4. Promoure la solidaritat entre la ciutadania mitjançant campanyes de conscienciació i de divulgació de les tasques que duu a terme el Casal Solidari, i també campanyes de recaptació de productes d’alimentació, d’higiene de la llar i d’higiene personal.

Quines són els titulars de drets del projecte?

Els titulars de drets de l’activitat d’entrega d’aliments infantil són tots els nins i nines que resideixen a Marratxí que passen per una situació econòmica difícil i han estat valorades per part dels Serveis socials de l’Ajuntament de Marratxí o en casos puntuals per part de la nostra treballadora social. Actualment tenim al voltant de 62 nins i nines que acudeixen cada setmana a recollir les llets i farinetes necessàries per cobrir l’alimentació necessària. També es té en compte les diferents intoleràncies de nins i nines a l’hora de fer la compra de les llets i farinetes (intolerància a la lactosa, gluten, etc…).

 

Les persones destinatàries de les activitats de Divulgació i sensibilització són tots els joves i infants dels centres educatius de Marratxí i en general a tota la població en general.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)