SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA COOPERATIVA D’APOTECARIS

El passat 9 de maig es signà el conveni de col·laboració amb la Cooperativa d’Apotecaris s.c.l amb l’objectiu d’establir el marc d’actuació en què ambdues entitats podran col·laborar per dur a terme activitats conjuntes d’interès comú, per fomentar projectes i programes d’ajuda sorgits del col·lectiu farmacèutic així com qualsevol altra activitat considerada d’interès mutu en funció de la disponibilitat d’ambdues parts i de les activitats que constitueixin les seves finalitats i objectius socials.

Com a conseqüència d’aquesta col·laboració la Cooperativa d’Apotecaris es compromet a:

  • Cedir a títol gratuït un espai físic dins de les instal·lacions que té al Polígon Son Castelló, 23 per a què Apotecaris Solidaris pugui ubicar les seves oficines on desenvolupar la seva activitat.
  • Efectuar una donació de 9.000 Euros a la signatura del conveni per l’any 2023 a més d’un percentatge en la venda de bosses de paper distribuïdes per la Cooperativa d’Apotecaris.

 

Des d’Apotecaris Solidaris volem agrair aquesta ajuda econòmica i logística que ens permetrà desenvolupar els projectes propis que la nostra ONG du a terme arreu del món. Ho valorem com a un gest de sensibilitat i voldríem que serveixi d’exemple a la resta de farmacèutics als quals convidem a participar en aquest projecte on la nostra professionalitat sanitària adquireix un caire més solidari. Gràcies a aquesta col·laboració podrem finançar projectes com: ajuda humanitària en forma de medicaments a les farmàcies hospitalàries a l’Hospital d’Ebomé (Camerun), a l’Hospital de Bamako (Mali) i a l’Hospital de Missirah (Senegal).

 

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)