PROJECTE D’ENFORTIMENT DELS DESCA DE DONES, NINS I NINES MENORS DE CINC ANYS A GUATEMALA

Sobre el projecte

 

PROJECTE D’ENFORTIMENT DELS DESCA DE DONES, NINS I NINES MENORS DE CINC ANYS A GUATEMALA

La problemàtica principal sobre la qual pretén intervenir el projecte de cooperació presentat a la Direcció General de Cooperació del Govern Balear és l’elevada taxa de desnutrició al país és del 37,6%; i la vulnerabilitat nutricional del departament en què se situa la intervenció (Huehuetenando) és la més elevada del país (54,5%). El projecte aprovat amb un import de 92.390€ millorarà la qualitat de vida de les dones, nins i nines menors de cinc anys a Guatemala.

Els principals drets vulnerats amb incidència directa en l’estat de la SAN són: dret a la salut i l’assistència mèdica, dret a una alimentació adequada i dret a l’aigua.

Category
Projectes

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)