PROJECTE D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA A SIERRA LEONA I LIBÈRIA

Sobre el projecte

PROJECTE D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA A SIERRA LEONA I LIBÈRIA

Apotecaris Solidaris ha coordinat l’enviament de medicaments d’emergència per tractar l’epidèmia d’Ebola que afecta a Libèria i Sierra Leona.

L’enviament de medicaments s’ha dividit en dues intervencions:

Sierra Leona

L’Hospital de San Juan de Dios s’ubica a la Província Nord de Sierra Leona, al districte de Port Loko. L’epidèmia d’Ebola a Sierra Leona va suposar una cridada d’atenció cap als serveis sanitaris, ja que és un país que afecten una gran quantitat de malalties infeccioses i epidèmies (còlera entre elles) igualment devastadores. 

L’Hospital San Juan de Dios ha atès durant l’any 2018 un total de 68.059 de les quals 37.773 foren dones i 30.286 homes. Durant aquest període d’intervenció que durarà dos mesos, es pretén donar cobertura de medicaments i material sanitari a 5.671 pacients.

Libèria

Després de la guerra civil que va patir el país durant catorze anys fins a 2003, les poblacions en els barris marginals de Libèria es van disparar en nombre d’habitants. A dia d’avui, al voltant del 60% (unes 2,5 milions de persones) viu per sota del llindar de la pobresa. En aquest context, cada cinc morts que ocorren al país es deuen al consum d’aigua contaminada. 

Abans del brot de Ebola, l’esperança de vida havia arribat 60-63 anys (en període de postguerra era de 43 anys), però la probabilitat de morir entre els quinze i els seixanta anys és encara alta (262/1000), el que suggereix que les altes taxes de mortalitat no són només atribuïbles a altes taxes de mortalitat de nens menors de 5 anys. Les principals causes de mort són les infeccions respiratòries agudes, la malària, la tuberculosi, el VIH / SIDA, els accidents cerebrovasculars, les malalties diarreiques, les derivades de l’embaràs i el part, les nutricionals, les cardiopaties i les malalties respiratòries.

Pel que fa a la Malària, és considerada una de les principals causes de mort al país, el 2017 l’Hospital va registrar 3.669 casos, un 12% més que l’any anterior. Els casos de Febre tifoide també van augmentar en l’últim any, passant de 511 el 2016 a 620 en 2017 (increment del 21%). En relació al VIH / SIDA, l’any 2017, el SJCH va atendre un 88% de casos més que l’any anterior i la majoria dels pacients asseguraven no tenir accés a medicaments antiretrovirals.

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)