INFORME FINAL DEL PROJECTE D’ENFORTIMENT DELS DESCA DE DONES, NINS I NINES MENORS DE CINC ANYS A GUATEMALA

Sobre el projecte

Apotecaris Solidaris, és una organització no governamental de desenvolupament, acció humanitària i ajuda d’emergència que treballa per tal que els homes i les dones dels països empobrits puguin exercir el seu dret a la salut. Per a això, impulsa accions de cooperació internacional en els seus sectors d’especialització que permetin a la població protagonitzar els seus propis processos de desenvolupament de manera autònoma i sostenible, així com campanyes d’educació, sensibilització i incidència política per mobilitzar la ciutadania en general i a l’àmbit farmacèutic en particular. Entre ells destaca especialment l’atenció primària en salut i l’accés als medicaments, les problemàtiques s’aborden des d’un enfocament intercultural i de gènere i a través d’estratègies sostenibles centrades en l’enfortiment i complementarietat de les capacitats dels actors locals públics i comunitaris implicats en les mateixes .

Apotecaris Solidaris manté presència a Guatemala en el marc de les seves prioritats estratègiques en matèria de medicina preventiva, atenció primària en salut, nutrició i accés als medicaments i a l’aigua potable. El seu treball conjunt amb l’Associació de Serveis Comunitaris de Salut (ASECSA) es basa en una identitat de visions i estratègies de treball que ha permès construir una relació de confiança que facilita la gestió de les seves accions conjuntes.

L’estratègia d’Apotecaris Solidaris a Guatemala ha estat impulsar programes per reforçar la salut sexual i reproductiva i reduir la desnutrició en la infantesa, en el marc del qual va dissenyar el projecte: Enfortiment dels DESCA* de dones, nines i nins menors de cinc anys de Q’anjob’al de Sant Joan Ixcoy en el Departament d’Huehuetenango (Guatemala): dret a una salut i una alimentació adequada, sostenible, amb pertinença cultural i enfocament de gènere, el qual, va partir d’una anàlisi de el sector salut, de la pertinença cultural i la integritat del pla de reducció de la desnutrició de menors de cinc anys i l’atenció en salut sexual i reproductiva dels serveis adreçats a les dones indígenes, amb la perspectiva d’aconseguir la coordinació i complementarietat de les polítiques governamentals i els seus plans de desenvolupament , tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les recomanacions de la ODMs, amb la finalitat de millorar els serveis de salut institucional.

 

ASECSA va ser fundada el 1978 com una organització conformada per una xarxa de 58 programes i organitzacions comunitàries de salut, entre Clíniques i Hospitals Comunitaris, Associacions de Promotors i Llevadores tradicionals, Cooperatives, Terapeutes Tradicionals, Diòcesi i Pastorals de Salut. Cerca impactar positivament en la població rural i indígena amb poques possibilitats d’accés als serveis estatals o privats de salut. S’emmarca en un context de dominacions i desigualtats socials; la qual cosa implica desenvolupar processos amb mirades i anàlisi múltiples i crítics des de la perspectiva de gènere i ètnia, amb la finalitat de millorar els indicadors de salut de les poblacions metes.

El projecte va ser presentat per Apotecaris Solidaris i ASECSA a la Direcció General de Cooperació del Govern Balear, entitats que han acumulat un important bagatge en el sector i la zona d’intervenció, en col·laboració amb socis locals i actors rellevants, en sinergia amb institucions nacionals i internacionals.

Com a resum podem destacar els principals objectius i resultats aconseguits amb el projecte.

Objectiu i / o meta general: Contribuir a fer efectiu el dret humà a la salut i una alimentació adequada de dones, nines i nins maia Q’anjob’al de Sant Joan Ixcoy, Huehuetenango.

 

Objectiu específic: Millorar la salut i l’estat nutricional de les dones embarassades, nines i nins Q’anjob’al menors de cinc anys de Sant Joan Ixcoy.

 

Resultat 1: Dones i homes amb nenes i nens de 0-5 anys augmenten les seves capacitats per a l’aplicació de pràctiques saludables relacionades amb la salut, la higiene i l’alimentació, d’acord amb especificitats del cicle vital.

Resultat 2: Llevadores tradicionals i promotores / és de salut enforteixen les seves competències i la seva organització per participar en la gestió de el risc reproductiu de les dones i les malalties prevalents en la infància.

Resultat 3: Les estructures de salut  de nivell d’atenció I i II del MSPAS* a la zona d’intervenció implementen protocols d’atenció per a l’atenció a dones embarassades, nenes i nens (0-5) amb qualitat i des d’un enfocament de drets

Resultat 4: Diversificat el consum d’aliments accessibles i pertinents culturalment de dones embarassades, nenes i nens (6 mesos-5 anys) en situació de vulnerabilitat nutricional.

 

Aquest projecte es va implementar en 12 comunitats del municipi de Sant Joan Ixcoy, sent aquests: i) Capçalera Municipal de Sant Joan Ixcoy; ii) Canchicu; iii) Nou Sant Francesc; iv) Kaptzin Las Brisas; v) Poxlac Las Brisas; vi) Jolomguitz; vii) Yulguitz II; viii) Yulchecan; ix) Jolotes; x) Les Milpas; xi) Chanchocal II; i XII) Tixap. Comunitats amb alts índexs de desnutrició crònica superiors a la mitjana i amb les taxes més elevades de mortalitat materna de país.

La lògica d’intervenció es va basar sobre quatre eixos: a) l’apropiació de dones i homes amb filles i fills menors de 5 anys de pràctiques clau en SAN*; b) l’enfortiment de capacitats comunitàries en salut per a l’atenció de el risc reproductiu i malalties prevalents en la infància; c) l’atenció de salut amb enfocament de drets humans i pertinença cultural per part del MSPAS; i d) la diversificació i l’augment del consum proteic-calòric de les famílies amb més risc nutricional.

La intervenció pretenia beneficiar directament 2,055 dones en edat fèrtil; 517 nines i 601 nins menors de 5 anys (0-59 mesos). Com població beneficiària indirecta de l’impacte de la intervenció es va calcular un total de 6,940 persones (3,400 dones i 3,540 homes).

L’avaluació va determinar que el projecte va ser eficaç, dels seus 27 indicadors 10 van ser superats, 13 aconseguits, 3 gairebé assolits i 1 parcialment assolit, els quals incideixen en l’assoliment dels resultats. El projecte va fer una contribució important per millorar els serveis de millorament de la SAN* i les SSR*, va atendre la situació i problemàtica de desnutrició de les dones indígenes en edat fèrtil, amb especial èmfasi en embarassades, lactants i menors de 5 anys que van ser part de la cobertura de el projecte. Les activitats dissenyades per als resultats van guardar relació i correspondència entre si.

A nivell d’impacte, es va comprovar un alt nivell de coneixement de les dones sobre la Roda de la Pràctica, expressant que el practiquen a casa seva, de forma quotidiana. També van millorar les condicions per a l’accés a la salut materna infantil, el que va contribuir a l’objectiu general, que s’hauria d’assolir a llarg termini i amb el concurs d’altres instàncies.

El projecte va incrementar la participació comunitària, dels actors comunitaris, a causa de l’ocupació de metodologies participatives que van produir aprenentatges sobre el paper que els actors, els qui estan cridats a jugar a la defensa de el dret a la salut de les dones i població infantil. Les capacitacions brindades als diferents actors de el projecte sobre la «Roda de la Pràctica» per a la seva implementació en les famílies, va ser encertat a proporcionar a cada família un cartell amb la il·lustració de la roda, com a estratègia de recordatori de les pràctiques quotidianes o per revisar el compliment de compromisos adquirits davant aspectes a millora identificats en les visites domicilia.

Aquesta avaluació va concloure que la viabilitat de el projecte va ser possible en tant que els nous coneixements adquirits puguin ser mantinguts per les persones que els van rebre, sumant a les conselleries temes de nutrició i higiene i la prevenció primerenca de senyals de perills en mares embarassades com a infantesa menor de 5 anys. Millorant l’alimentació en les famílies a través de la diversificació dels aliments. El respecte mutu entre personal de salut comunitari i del MSPAS* i millorant l’atenció als pacients.

 

*DESCA: Drets Econòmics Socials i Culturals.

*SAN: Seguretat Alimentària Nutricional

*SSR: salut sexual reproductiva

*MSPAS: Ministeri de Salut Pública i Assistència Social

Category
Projectes

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)