Donació de Raspalls de Dents i Dentífrics als nins i nines sahrauís procedents dels Camps de Refugiats ubicats al Tinduf.

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears és una organització no governamental i sense ànim de lucre, independent de tendències polítiques i religioses, que participa dins un moviment internacional solidari amb el poble sahrauí per tal de promoure i coordinar el suport polític i humanitari a aquest poble germà; amb l’objectiu final d’aconseguir que el poble sahrauí pugui exercir el dret d’autodeterminació que li reconeix la legislació internacional i les Nacions Unides.

Un dels programes que duen a terme, des de fa 32 anys, és el programa de Vacances en Pau, que consisteix en l’acolliment familiar, durant dos mesos d’estiu, de nins i nines sahrauís procedents dels Campaments de Refugiats ubicats al desert algerí amb l’objectiu d’allunyar-los de les altes temperatures a l’estiu, millorar la seva salut i les duríssimes condicions de vida. Aprenen una altra cultura i un altre idioma. L’acolliment realitzat amb molta estima per part de famílies de les nostres illes creant un vincle que perdura quan els infants retornen als campaments.

Des de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí ens sol·licitaren la possibilitat de contribuir amb aquest programa, fent una donació de productes necessaris que ajudin a millorar la seva qualitat de vida, tals com estris d’higiene personal o altres que considereu. D’aquesta manera, els infants s’ho podrien endur amb ells a casa seva quan tornin als campaments, on tenen moltes dificultats de poder adquirir aquests tipus de productes. Apotecaris Solidaris realitzà la donació de 100 raspalls de dents i dentífrics per als nins i nines que formen part del programa Vacances en Pau.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)