Campanya Guardioles Solidàries

Des d’Apotecaris Solidaris volem proposar als farmacèutics amb oficina de farmàcia que col·laborin amb noltros posant a un lloc visible de les vostres oficines de farmàcia les GUARDIOLES SOLIDÀRIES d’APOTECARIS SOLIDARIS amb l’objectiu de recaptar fons per dur a terme projectes de cooperació i enviaments de medicaments a persones amb un alt grau de vulnerabilitat sanitària i que la salut per ells no és un dret sinó un luxe.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)