INTRODUCCIÓ

Apotecaris Solidaris, una associació privada, sense ànim de lucre, (ONG), la
qual, poc a poc, amb el pas del temps i gràcies a la inqüestionable col·laboració
dels socis, ha anat marcant unes línies d’actuació de cada vegada més clares i
definides. Els principals camps d’actuació de la nostra ONG són:

 

  • La Salut. Contribuir a solucionar el gran problema sanitari mundial des d’una perspectiva d’ajuda farmacèutica.

 

  • L’educació sanitària i l’elaboració de projectes de cooperació d’àmbit
    sanitari.

Notícies d’actualitat

Espai on consultar les darreres notícies d’actualitat de l’ONG Apotecaris Solidaris. Podem trobar els darrers enviaments de medicaments, projectes de cooperació, xerrades als instituts i campanyes de col·laboració.

Ajuda humanitària

Espai on consultar les principals accions d’ajuda humanitària dutes a terme per Apotecaris Solidaris.

Sensibilització

Espai on consultar les darreres accions de sensibilització de l’ONG Apotecaris Solidaris. Podem trobar les darreres xerrades a instituts, participació a fires i congressos i les Jornades de Cooperació Sanitària a les Illes Balears.

Memòries de Gestió

Espai on consultar les memòries de gestió de l’entitat aprovades per les Assemblees Generals de socis d’Apotecaris Solidaris dels darrers anys.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Estem a la teva disposició. Si tens qualque dubte o necessites comunicar-te amb nosaltres pots fer-ho mitjançant les següents formes de contacte.

Avda. 16 juliol, 21-23 · 07009 · Palma · Illes Balears

info@apotecarissolidaris.org

Tel.971432873 - Mòb.660354601

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)