Archive

  PROJECTE DE COOPERACIÓ FARMACÈUTICA A L’HOSPITAL D’EBOMÉ(CAMERUN) Apotecaris Solidaris col·labora amb la dotació de la farmàcia de l’Hospital d’Ebomé gestionat per la Fundació Ambala.  L’Hospital d’Ebomé atén a unes 27.000 persones al mes gràcies als diferents serveis que ofereix: urgències, hospitalització, consultes, cirurgia, maternitat, laboratori i radiologia....

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)