X JORNADA DE COOPERACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

La gestió de les situacions d’emergència causades per catàstrofes naturals i conflictes bèl•lics, ha estat el tema central de la X Jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears, organitzada per Apotecaris Solidaris, i que es va dur terme el dijous 20 d’abril a Palma. A la jornada hi participaren la presidenta d’Apotecaris, Cristina Mataró i el director general d’APROAFA, Félix Puebla. A la jornada de cooperació sanitària varen assistir més de cent persones dels col•lectius farmacèutics, socials i humanitaris de les Illes Balears. Volem agrair la presència a l’acte dels presidents del Col•legi de Farmacèutics de les Illes Balears i la Cooperativa d’Apotecaris i les seves juntes respectives, la FEFE, Fons Mallorquí, Farmamundi, Dentistas sobre Ruedas, Amigos de Buba, Asociación Proyecto Paraguay, Balcat, Zaqueo, Rotarys Mallorca i Ramon Llull, Insittuts d’Educació Secundària, i d’altres.
La presidenta d’Apotecaris Solidaris, Cristina Mataró recalcà el paper fonamental dels farmacèutics de les Illes Balears que han donat una ajuda farmacèutica de qualitat a les diferents situacions d’emergència succeïdes des de la seva fundació l’any 1994 (crisi humanitària dels Grans Llacs). Durant aquests 25 anys, Apotecaris Solidaris ha executat projectes de cooperació internacional, ha estat present a la majoria d’emergències humanitàries succeïdes al mon i ha realitzat una tasca de sensibilització a les escoles i instituts amb el projecte Medicaments que curen.

Cristina Mataró destacà a la seva intervenció qui som, que fem i cap a on volem anar. Actualment, duem a terme projectes prou importants arreu del món malgrat ser una ONG petita i local que representa el col•lectiu farmacèutic illenc.
Per la seva part, Félix Puebla impartí la conferència “Gestió humanitària de catàstrofes naturals i conflictes bèl•lics”. Félix Puebla destacà que s’han reduït el 15% de morts i que s’han incrementat el 50% el número d’afectats en catàstrofes naturals. La gestió de l’ajuda humanitària es basa en quatre principis fonamentals: ha de produir el màxim benefici per al receptor, s’han de respectar les necessitats expressades pel seu receptor i la seva autoritat, els medicaments donats han de complir els criteris de qualitat reconeguts en el país donant i s’ha de produir una comunicació eficaç entre donants i receptors. Félix Puebla explicà quins són els dos grans problemes actuals: la desigualtat en l’accés dels medicaments, el 20% de la població consumeix el 80% dels medicaments i que els recursos farmacèutics són limitats per atendre la creixent demanda.

Félix Puebla comentà quins varen ser els resultats de la primera catàstrofe natural que compta amb dades registrades. La catàstrofe natural va ser el Tsunami a Sri Lanka, al cap dels cinc mesos varen arribar més de 3.500 camions carregats de medicaments, dels quals es varen destruir més de 150 tones de material inservible. D’altra banda, dels 772 principis actius rebuts només eren coneguts 465 pels metges locals. La majoria dels medicaments no incloïen la data de caducitat.

Finalment, Félix Puebla va concloure la seva dissertació explicant com l’accés als medicaments en situacions d’emergència o en crisis humanitàries no és aliè al problema general i que ens afecta en el nostre dia a dia.
L’accés als medicaments està condicionat per diferents factors: starting materials, principis actius i material de condicionament.
Els starting materials són precursors sintètics per a la fabricació de principis actius que tenen una dependència principal de la Xina. L’aplicació de les noves mesures mediambientals aplicades per la Xina han provocat increments de preus del 300% ja que les noves plantes no aporten una resposta immediata.
Els principis actius provoquen tensions en el mercat internacional. Actualment, es treballa per encàrrec amb majors terminis d’entrega. Els proveïdors primen els mercats de més alt preu, i Espanya és un dels més barats.

Els materials de condicionament ha provocat manca de paper, cartó, alumini i vidre que paralitzen la producció dels medicaments.
Una vegada acabada la dissertació va tenir lloc un dels moments més emotius de la Jornada quan Cristina Mataró Tomás, presidenta d’Apotecaris Solidaris va fer entrega d’una distinció a títol pòstum a Pedro Miquel, farmacèutic, amic i company que va ser membre de la nostra ONG i de la Junta directiva amb el testimoni del nostre agraïment, admiració i afecte. Recollí la distinció la Sra. Catina Ballester i la Srta. Aina Miquel, dona i filla respectivament. A continuació, Cristina Mataró va prendre la paraula per donar per tancada la jornada.
La jornada ha tingut el suport de la Cooperativa d’Apotecaris, el Col•legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Caixabank, AMA i Hotel Ca’n Alexandre.

Posteriorment, tingué lloc el sopar solidari a Ca’n Alexandre o participaren més de 80 persones. A l’acte també tingué lloc la venda de polseres i quadres dissenyats per Monsina Rosselló que es destinaran a accions solidàries.

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)