Projectes de Cooperació

  Índex


Balears amb la infància de Cuba

Data: 10/10/10 

Parts Involucrades: Apotecaris Solidaris, UNICEF Comitè Balear, UNICEF Cuba, MInisteri de Salut Pública de Cuba (MINSAP) i Agència de Cooperació de les Illes Balears (ACIB) 

Àmbit Geogràfic: Cuba 

Descripció i Objectius:

El programa té com a objectiu prioritari millorar les condicions alimentàries bàsiques d’un sector tan susceptible com és el de la població infantil a Cuba.

Per aconseguir aquest objectiu es dona suport al Programa Nacional cubà d’Immunització i prevenció i control de la deficiència de ferro i anèmia en nins entre 6 a 35 mesos d’edat mitjançant la fortificació de purés de fruites a Cuba. Apotecaris Solidaris gestiona la compra de la matèria prima que s’addicionarà als purés de fruites: lactat de ferro, lactat de zinc i àcid ascòrbic.

Cal recordar que l’anèmia continua essent un problema nutricional de gran magnitud, que afecta als nens de 6 a 24 mesos d’edat. La causa principal de l’anèmia radica en la dieta. La ingesta de ferro alimentari és insuficient en quantitat i qualitat. La carència de ferro pot conduir a diversos trastorns, entre els quals s’ha de mencionar un retardament en el desenvolupament psicomotor del nen, que pot ser irreversible.

El projecte consisteix en l’adició d’àcid ascòrbic als purés de fruita “OSITO” que es fabriquen a Cuba. L’estat Cubà garanteix una canastra d’aliments a través de la xarxa de distribució de productes normats. Per aquesta xarxa es vetlla per l’alimentació i nutrició dels nins i nines mitjançant l’entrega d’aliments bàsics per aquestes edats.
S’han comprar 6.200 Kg. d’àcid ascòrbic i 500 Kg. de lactat de ferro, que s’han fet arribar en quatre enviaments.