Projectes de Cooperació

  Índex


Col•laboració amb l’ONGD Lanzarote Help a Kribi (C

Data: 01/04/12 

Parts Involucrades: Apotecaris Solidaris i ONGD Lanzarote Help 

Àmbit Geogràfic: El poble de Ebomé, a les afores de Kribi (Camerún) 

Descripció i Objectius:

Apotecaris Solidaris col•labora des de fa més de quatre anys amb l’ONGD Lanzarote Help a l’Hospital d’Ebomé. És un hospital petit rural situat al poble de Ebomé a les afores de Kribi. Va ser construït i fundat a l’any 2005 pel Dr. Ricardo Cortés, president de Lanzarote Help, com a resposta a la precària situació sanitària i quirúrgica de la regió amb dos serveis assistencials ben definits: Servei de Cirurgia General i Maternitat i el Servei de Medicina Tropical i Pediatria.

L’Hospital d’Ebomé funciona gràcies a una plantilla de personal contractat, integrada per 25 persones (infermers, auxiliars, etc...) així com un equip de voluntaris expatriats, alguns d’ells de forma permanent (Coordinadora d’Infermeria i Medicina) i la majoria de metges voluntaris de diferents especialitats que col•laboren durant un temps determinat.

L’Hospital d’Ebomé compta amb diferents serveis:

1.- Consulta: ofereix un servei permanent de consulta de medicina general, medicina interna, pediatria, ginecologia i dermatologia.

2.- Laboratori: ofereix un servei indispensable a l’Hospital d’Ebomé per a tota l’activitat assistencial que realitza.

3.- Farmàcia: gràcies a la farmàcia, l’Hospital d’Ebomé proporciona medicaments als pacients ingressats o als que van a consultes. Apotecaris Solidaris finança una part dels medicaments i sèrums necessaris per atendre a la població sense recursos. Aquests medicaments i material sanitari es compra a centrals de compres de Camerun.

4.- Hospitalització: amb una capacitat de 19 llits.

5.- Urgències: funcionen 24 hores tots els dies de l’any.

6.- Maternitat: hi ha inscrites més de 300 dones a la consulta prenatal per fer el seguiment del seu embaràs. S’atenen uns 30 parts al mes.

Un dels darrers serveis que funciona és el transport gratuït de pacients, com a resposta a la problemàtica de l’accés al transport per a la majoria de la població de la zona. El transport és realitza amb una ambulància transformada en mini bus i amb aquesta iniciativa -pionera a la regió- s’ofereix a tots els usuaris de l’Hospital un mitjà de transport completament gratuït i que diàriament els trasllada a l’hospital i de tornada a la seva ciutat.

Al darrer trimestre de l’any 2011, Lanzarote Help ha reforçat la presència de metges especialistes voluntaris a l’Hospital d’Ebomé. Aquesta acció ha permès que durant els mesos de novembre i desembre s’organitzaren campanyes d’atenció mèdica:

• Un equip quirúrgic multidisciplinari integrat per un cirurgià general, ginecòleg, uròleg i anestesista, que han intervingut a més de 40 persones.
•Dos pediatres que han permès fer una campanya dirigida als nins amb consulta i medicaments gratuïts, durant la qual es varen atendre a més de 200 nins.

Durant l’any 2012 està previst posar en marxa una campanya anual, durant la qual l’Hospital d’Ebomé realitzarà el test contra el VIH de forma gratuïta a tots aquells pacients adults que es tractin a l’hospital i que desitgin fer-se la prova.

També es duu a terme una feina, des de fa tres anys, amb els pigmeus, fet que ens ha familiaritzat amb la seva problemàtica i sobretot en ha permès comprovar la poca intervenció sanitària que han tingut. A dia d’avui només són atesos per un metge ambulant de l’Hospital, que únicament pot tractar les patologies més lleus. Aquest grup poblacional requereix una atenció completa per millorar les seves lamentables condicions de vida.

Aquesta atenció mèdica integral només es pot realitzar a l’Hospital i és per això que Lanzarote Help ha posat en marxa un projecte que treballa en vàries línies:

• Programa de sensibilització: sobre l’accessibilitat econòmica de l’atenció sanitària a l’Hospital.
• Construcció d’una nova sala d’hospitalització: per donar cobertura a un nombre major de pacients, especialment destinada a la població pigmea.
• Contractació de personal pigmeu, perquè s’integri al personal sanitari de l’hospital mitjançant un programa de formació teòrica i pràctica, que els permeti realitzar tasques auxiliars d’atenció sanitària.