Notícies

 Índex


Assemblea General de Socis 2012(21/03/2012)

El passat 21 de març es celebrà l’Assemblea General de Socis d’Apotecaris Solidaris. A l’acte estaven convocats tots els socis de la nostra ONG i es presentà la memòria d’activitats realitzades a més de presentar el balanç econòmic de l’any 2011.

L’Assemblea començà a les 14 hores en segona convocatòria i es tractaren els següents punts de l’ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. S’aprova.
2..- Informe tècnic anual. S’aprova.
3.- Balanç econòmic anual. S’aprova.
4.- Torn obert de precs, preguntes i suggeriments.

Com a resum de l’informe tècnic anual es lliure als socis un dossier explicatiu de les principals activitats i projectes desenvolupats durant l’any 2011.

1.AJUDA HUMANITÀRIA:
Conscients de les desigualtats sanitàries que hi ha arreu del món, Apotecaris Solidaris ha apostat des de sempre per l’ajuda farmacèutica. Fins el moment l’organització ha optat per la distribució gratuïta de medicaments, que en un principi eren recuperats a través de les oficines de farmàcia i que actualment són medicaments adquirits nous, subvencionats per les quotes dels socis, la Cooperativa d’Apotecaris, el Col•legi de Farmacèutics de les Illes Balears i el finançament de diferents institucions públiques, com el Govern de les Illes Balears i els diferents Fons de cooperació locals. Aquest canvi respon a la normativa de l’OMS, la qual no permet reutilitzar els medicaments usats tot i que estiguin en bon estat.

Cal esmentar que el principal projecte que es du a terme a Apotecaris Solidaris és el Pla d’Emergència per catàstrofes naturals i conflictes bèl•lics. D’altra banda també cal destacar l’esforç que s’ha fet des d’Apotecaris Solidaris per executar el projecte de fortificació de purés de fruites i d’aquesta forma evitar les anèmies a la població infantil de Cuba.

També s’han enviat medicaments i material sanitari en forma d’ajuda humanitària a Costa d’Ivori, India, Guatemala, Txad, Gàmbia....Finalment s’ha realitzat una important tasta de formació i educació sanitària a Hondures amb el Projecte de Prevenció del naixement de nins amb discapacitat per deficiència d’àcid fòlic.

2.SANITAT
Dins del Programa d’Intercanvi de Xeringues, Apotecaris Solidaris ha adquirit el compromís de subministrar els contenidors de recollida de xeringues i la seva posterior recollida. La recollida dels contenidors s’ha fet amb una periodicitat mensual i amb un vehicle destinat per aquesta utilitat.

Resum dels Projectes d’Ajuda i Cooperació Internacional que s’han desenvolupat durant l’any 2011

1.- ATENCIÓ SANITÀRIA EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

L’objectiu fonamental d’Apotecaris Solidaris és donar una resposta ràpida a una demanda sanitària o farmacèutica d’ajuda en situacions d’emergència i la distribució gratuïta dels medicaments als països necessitats, en vies de desenvolupament, i als que pateixen situacions d’urgència.

2.BALEARS AMB LA INFÀNCIA DE CUBA

L’objectiu és millorar les condicions alimentàries bàsiques d’un sector tan susceptible com és el de la població infantil. Suport al Programa Nacional cubà d’Immunització i prevenció i control de la deficiència de ferro i anèmia en nins entre 6 a 35 mesos d’edat, mitjançant la fortificació de purés de fruites a Cuba.

Apotecaris Solidaris gestiona la compra de la matèria prima que s’addicionarà als purés de fruites: lactat de ferro, lactat de zinc i àcid ascòrbic. L’anèmia continua essent un problema nutricional de gran magnitud que afecta als nens de 6 a 24 mesos d’edat. La causa principal de l’anèmia radia en la dieta. La ingesta de ferro alimentari és insuficient en quantitat i qualitat. La carència de ferro pot conduir a diversos trastorns, entre els quals s’ha de destacar un retardament en el desenvolupament psicomotor del nen, que pot ser irreversible.

3. PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA MALALTIA DE CHAGAS A BOLÍVIA

L’objectiu és disminuir la incidència de la malaltia de Chagas a la població rural de Bolívia. Les accions que s’han realitzat són:

a) Realitzar tallers o seminaris a 900 persones de l’àmbit rural de barris perifèrics com “Kora Kora Alta y Baja, Lechuguillas, Copacabana, Azari Sancho” i aquelles zones on existeix un alt grau de pobresa.
b) Realitzar el seguiment durant el procés de tractament a 300 pacients de les zones rurals.
c) Realitzar tallers o seminaris a 150 líders comunitaris
d) Entrega de forma gratuïta de BENZONIDASOL a les 300 persones seleccionades a participar en el projecte.
e) Detecció de nous casos i realització de probes diagnòstiques. De tots els participants del tallers, un 87% han donat positiu.

4. COOPERACIÓ FARMACÈUTICA A L’HOSPITAL DE KRIBI (CAMERUN)

Apotecaris Solidaris finançà el projecte de compra de medicaments per dotar la farmàcia de l’Hospital de Kribi, l’any 2009. A Camerun és freqüent el desproveïment de medicaments. A aquest problema s’afegeix la poca qualitat dels preparats fabricats a Nigèria o amb un preu abusiu, com per exemple els xarops d’amoxicil•lina i clavulànic. La farmàcia de l’Hospital de Kribi rep medicaments del centre oficial del país i també donats per entitats com Apotecaris Solidaris.

5. ENVIAMENTS DE MEDICAMENTS AL TXAD

L’objectiu de la missió Comboniana del Txad és construir una zona d’aïllament de la zona pediàtrica de l’Hospital de St. Joseph (Bebedja, El Txad) perquè els nins amb malalties contagioses (tuberculosi, xarampió...) puguin ser atesos, així com l’equipament de la zona pediàtrica de l’hospital que a dia d’avui es troba totalment abandonada. Es vol aconseguir que els nins malalts que arriben a l’hospital deixin de compartir llits, que tinguin sempre un metge disposat a curar-los i que el dolor no formi part de la seva expressió.

6. PROJECTE MILLORA DE LA SALUT REPRODUCTIVA AL QUICHÉ (GUATEMALA)

Apotecaris Solidaris col•labora amb Voluntaris de Mallorca amb el projecte de millora de la salut reproductiva al Quiché.

Voluntaris de Mallorca és una ONG que treballa a la zona des de fa molts anys i coneix la situació social i econòmica i els dèficits en matèria de salut que hi ha a aquesta regió. El projecte es va desenvolupar gràcies a la secció de la dona d’Adiz, que actua com a soci local i que va fer constar les preocupants dades de mortalitat materna de la població indígena és tres vegades superior que la població no indígena. Cal esmentar que al Quiche el 88% de la població és indígena i que el 84% de la població viu en situació de pobresa, en contrast amb el 51% de la població no indígena que viu en aquestes condicions.

7. PROJECTE DE FORMACIÓ I TRACTAMENT D’ÚLCERES CAUSADES PEL PEU DIABÈTIC A LA ÍNDIA

Apotecaris Solidaris, Podòlegs sense Fronteres de les Illes Balears i Good Shepherd International Charitable Trust varem iniciar, el 2009, un projecte de formació i tractament d’úlceres causades pel peu diabètic a l’Estat de Kerala a la Índia.

XERRADES I CAMPANYES

1.- Campanya Farmàcia Solidària: campanya de sensibilització i educació per al desenvolupament, amb la què es pretén sensibilitzar a les farmàcies i als usuaris de quines són les malalties oblidades, i quin és el cost dels seus tractaments. També es pretén recollir fons per tractar aquestes malalties, com són el paludisme, dengue, chagas, etc... Es va dissenyar unes guardioles que s’han repartit a les farmàcies de les Illes Balears.

2.- Campanya "Una nova mirada". Fundació Bona Llum
Apotecaris Solidaris, Fundació Endesa, Red Asistencial Juaneda i Grup Oftalmèdic signaren un conveni de col•laboració per a la recollida d’ulleres el 29 de juny de 2011. L’acte tingué lloc a la seu central de la Clínica Juaneda a Mallorca.

L’objectiu de la Fundació Bona Llum és el de fer arribar l’assistència sanitària a tots aquells pacients que tenen qualsevol afecció visual, posant a la seva disposició els mitjans necessaris per millorar la qualitat de vida.

3.- Xerrada Festa de la Immaculada Concepció (Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears).

4.- "I Jornada de cooperació sanitària a les Illes Balears"

La celebració, el passat dia 30 de setembre, de la “I Jornada de la Cooperació Sanitària a les Illes Balears”, va permetre posar sobre la taula algunes de les qüestions que més preocupen, actualment, a les organitzacions no governamentals orientades a l’ajuda a la cooperació per al desenvolupament, dins i fora de la nostra comunitat.

En aquest sentit, els temes exposats i debatuts al llarg de la trobada varen palesar la necessitat d’aquestes ongs d’avançar cap a nous reptes, com a conseqüència d’uns escenaris igualment nous en els quals el retall de les ajudes públiques destinades a la cooperació previsiblement condicionarà, de manera significativa, la viabilitat de la tasca solidària que des de fa anys s’està duent a terme amb el suport de les diferents administracions.