Notícies

 Índex


Presentació de la campanya “Una nova mirada” (30/11/2011)

Apotecaris Solidaris presentà la campanya “Una nova mirada”-organitzada per la Fundació Bona Llum i finançada per Endesa- a Eivissa el passat 18 de novembre i a Menorca el dia 30 del mateix mes. L’objectiu de la campanya és la recollida d’ulleres que no s’utilitzen per fer-les arribar als col•lectius més desafavorits d’Amèrica Llatina i Àfrica.

El projecte neix amb la finalitat de sensibilitzar a la societat de Balears perquè amb la seva aportació es puguin dur a terme les activitats de cooperació de la Fundació Bona Llum.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que més de 150 milions de persones pateixen algun error refractiu no corregit com la miopia, hipermetropia o astigmatisme. Aquests defectes visuals es poden diagnosticar , avaluar i corregir fàcilment amb l’ús d’ulleres, però aquest servei bàsic no és accessible per a milions de persones.

En un gran nombre de països en vies de desenvolupament és impossible tenir els tractaments dels que disposem a Europa i les afeccions oculars poden degenerar en problemes més seriosos com la ceguera.

Per tot això, la Fundació Bona Llum i Apotecaris Solidaris pretenen fer arribar l’assistència sanitària a pacients que pateixen malalties oculars i no disposen dels recursos econòmics suficients per rebre tractaments i assistència quirúrgica, posant els mitjans necessaris per corregir els problemes visuals de la població en aquests països i millorant la qualitat de vida de les persones amb menys recursos.