Notícies

 Índex


Apotecaris Solidaris celebrà amb èxit la “I Jornada de la Cooperació Sanitària a les Illes Balears”(30/09/2011)

La celebració, el passat dia 30 de setembre, de la “I Jornada de la Cooperació Sanitària a les Illes Balears”, va permetre posar sobre la taula algunes de les qüestions que més preocupen, actualment, a les organitzacions no governamentals orientades a l’ajuda a la cooperació per al desenvolupament, dins i fora de la nostra comunitat. En aquest sentit, els temes exposats i debatuts al llarg de la trobada varen palesar la necessitat d’aquests ong d’avançar cap a nous reptes, com a conseqüència d’uns escenaris igualment nous en els quals el retall de les ajudes públiques destinades a la cooperació previsiblement condicionarà, de manera significativa, la viabilitat de la tasca solidària que des de fa anys s’està duent a terme amb el suport de les diferents administracions.

De fet, en la seva presentació, i en presència de la Directora General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, Antònia Estarellas, que inaugurà oficialment la Jornada, el president d’Apotecaris Solidaris, Mateu Tous, es referí a la complicada situació que espera a les organitzacions solidàries per el motiu abans esmentat i es demanà quines conseqüències se’n derivarien des del punt de vista sanitari, “atès que podria paralitzar projectes ja en marxa, en matèria de salut, ens els països en vies de desenvolupament”. Tous també plantejà quins mecanismes reals tenen al seu abast les ong en el seu conjunt, “per tal de prevenir i tractar d’evitar un eventual escenari de paràlisi financera pública per als projectes de cooperació”

Per la seva part, Antònia Estarellas insistí en el compromís de l’executiu presidit per José Ramón Bauzá en tot allò que fa referència a l’ajuda a la cooperació, si bé va matissar que aquest compromís s’hauria d’ajustar, per força, als recursos econòmics amb els què, finalment, pugui comptar una administració autonòmica que arrossega serioses dificultats financeres i condemnada, per tant, a aplicar criteris d’austeritat en tots els seus àmbits.

La primera ponència tècnica de la Jornada va anar a càrrec del Dr. Germán Velásquez, Conseller Especial per a Salut i Desenvolupament del Centre del Sud, amb seu a Ginebra, Suïssa. Filòsof de la Universitat Javeriana de Bogotá (Colombia), Velásquez és llicenciat en Ciències Econòmiques i Doctor en Economía de la Salud (cum laude) per la Universitat de la Sorbona.

A la seva intervenció –titulada “Accés als medicaments essencials i drets de patents farmacèutiques”, el Dr. Velásquez va fer una aproximació crítica a la realitat actual de l’accés als medicaments i als drets de patents farmacèutiques arreu del món; una matèria fonamental dins l’àmbit de la cooperació internacional d’ajuda al desenvolupament i de les seves variables mèdiques i farmacèutiques. De fet, Germán Velásquez és un dels majors experts en matèria d’acords mundials de comerç i propietat intel•lectual, i la seva afirmació de que “la salut no ha d’ésser una mercaderia”, il•lustra a les clares la seva postura en relació a un tema que cada dia continua provocant controvèrsia a molts de nivells.

Precisament una certa controvèrsia com es la què, en alguns moments, es va viure amb la projecció del documental “El medicament, un dret segrestrat”, cedir per Farmacéuticos Mundi, i també en la taula rodona que, sobre el tema “Cooperació sanitària a les Illes Balears” va tenir lloc a continuació, en la què prengueren part Mª Gràcia Seguí (Mans Unides Menorca), Miquel Angel Riera (Delegació diocesana de Missions d’Eivissa), Madiop Diange (Associació de Senegalesos de Mallorca) i Miquel Clar, metge i cooperant. En ambdós casos va quedar clar que el tema de la cooperació per al desenvolupament genera opinions diverses i no sempre coincidents, que requereixen per tant un debat serè i rigorós per tal d’assolir conclusions fiables.

La sessió de l’horabaixa es va iniciar amb la presentació del llibre i vídeo “Fortificació de purés de fruites”, corresponent al programa “Balears amb la Infància de Cuba”, que anà a càrrec del Dr. Gaspar Rul.lan, vocal de projectes del Comitè Unicef-Balears i que era el president d’aquest organisme en el moment en què es va iniciar l’esmentat projecte (1998). En la seva intervenció, Rul.lan destacà la vigència i continuïtat d’una iniciativa en la què Apotecaris Solidaris ha desenvolupat un paper fonamental i que ha comptat amb el suport dels diferents executius autonòmics, de tots es colors polítics.

A continuació va intervenir Eduard Soler, vocal nacional de projectes de Farmacéuticos Mundi, que fou presentat pel seu company Ricard Troyano, vicepresident de l’entitat. Al llarg d’una interessant dissertació, Soler va analitzar el paper del farmacèutic dins l’àmbit de la cooperació solidària, introduint elements nous de reflexió per tal d’esbrinar cap a on anam en aquest terreny i entrant a fons en la necessitat de treballar en la triple vessant d’atendre les necessitats, les capacitats i els drets dels col•lectius als quals va dirigida l’ajuda. Per la seva part, Troyano insistí en la idea de que el farmacèutic és un professionals sanitari amb grans recursos, que no s’ha de sentir acomplexat a l’hora de desplegar les seves capacitats a tots els àmbits.

Ja en la fase final de la Jornada, el president d’Apotecaris Solidaris, Mateu Tous, feu un breu repàs a la trajectòria de l’entitat des de la seva fundació, el 1995 –de la què en va fer una valoració positiva- i va reivindicar l’esforç realitzat per una grup de farmacèutics que, tot i l’actual crisi, mantenen el compromís de seguir fent feina en matèria ajuda solidària. Tous també va demanar al col•lectiu farmacèutic que s’involucri més en aquesta tasca i que les administracions públiques mantinguin el seu suport a aquest tipus d’iniciatives solidàries.

El darrer acte estigué revestit d’una especial emotivitat, ja que Apotecaris Solidaris fa ver públic el seu reconeixement al paper que han jugat tant el Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears com la Cooperativa en el procés de consolidació de la nostra ong al llarg d’aquests darrers tres lustres. Així ho va fer constar Antoni Llull, vocal de la Junta Directiva d’Apotecaris Solidaris, quan va llegir l’acta on quedada constància oficial d’aquest reconeixement. A continuació, Francesc Armengol feu entrega d’un guardó i un diploma al president de la Cooperativa d’Apotecaris, Eladio González; i Cristina Mataró va fer el mateix amb el representant col•legial, Andreu Llull.

En el moment de rebre l’obsequi, ambdós agraïren la concessió d’aquest premi per part dels seus companys de l’ong farmacèutica illenca, en el que sens dubte fou una emotiva cloenda per a una jornada que, entre altres coses, va permetre a Apotecaris Solidaris posar damunt la taula tota una sèrie de qüestions que, d’una manera o altra, condicionaran la tasca que duen a terme les diferents organitzacions solidàries en un àmbit que en certa manera, sembla obligar a reinventat-se si vol sobreviure.