Notícies

 Índex


Apotecaris Solidaris celebrà la III Jornada de Cooperació Sanitària a les Illes Balears(12/12/2013)

El passat dia 12 de desembre va tenir lloc al CaixaForum de Palma la "III Jornada de Cooperació Sanitària a les Illes Balears", organitzada per Apotecaris Solidaris sota el títol “Ajuda solidària i cooperació al desenvolupament: retrocés o reajustament?”. La presentació de la trobada anà a càrrec del president de la nostra ong, Mateu Tous, que recordà a la seva intervenció la negativa incidència que estan tenint les retallades en el capítol de l’ajuda solidària que duen a terme les distintes administracions públiques al llarg dels darrers anys, fins al punt de condicionar seriosament l’operativitat i la pròpia viabilitat de molts dels projectes iniciats i que ara es troben en una situació precària. Mateu Tous també va qüestionar que les ajudes al desenvolupament hagin descendit en el conjunt del país fins a nivells de fa trenta anys i va plantejat si aquest fet responia a una situació conjuntural o bé si era conseqüència d’un canvi de model en matèria d’ajuda solidària que s’estava imposant a les societats occidentals a remolc de l’actual crisi econòmica.

Taula rodona

A continuació va tenir lloc una taula rodona moderada pel director tècnic d’Apotecaris Solidaris, Joan Albert Segura, al voltant dels ajustaments i la sostenibilitat de les polítiques socials i sanitàries per al desenvolupament en el context actual. La primera en intervenir fou Margalida Riutort, directora de Càritas Mallorca, que recordà els compromisos de l’entitat amb la societat illenca, entre d’ells contribuir a l’eradicació de la pobresa, la lluita contra la desigualtat i l’acollida de persones en situació d’exclusió social, en el marc d’una nou model de societat on totes les persones tinguin la mateixa dignitat. Riutort recordà que l’actuació de Càritas es regeix pels principis d’austeritat, autonomia i transparència, insistí en que el països occidentals no es poden enriquir a costa dels no desenvolupats i recordà l’eslògan que resumeix la filosofia de la seva entitat: “viu senzillament perquè altres, senzillament, puguin viure”.


A continuació prengué la paraula Mercè Garrigosa, responsable de la província de Barcelona de la Jornada de Recollida de Medicaments (Banc Farmacèutic), una jove ong que té com a principal objectiu cobrir les necessitats en matèria de medicaments de les persones més vulnerables. Garrigosa recordà que a través de la seva organització -i de les farmàcies adherides al programa- els ciutadans poden contribuir a assolir aquest fi adquirint una sèrie de fàrmacs prèviament seleccionats (i no subjectes a prescripció mèdica) què, posteriorment, són enviats als usuaris més necessitats. Finalment, Mercè Garrigosa puntualitzà una data esgarrifant: actualment un 26% de la població espanyola (uns 3 milions de persones) es troba en situació de pobresa i/o exclusió social.

La següent convidada en prendre la paraula fou Chus Vicenta Bermejo, treballadora social de l’hospital de Son Espases, que en la seva intervenció va posar l’èmfasi en la tasca que du a terme el seu col•lectiu professional a l’esmentat centre hospitalari, molt condicionada per la pressió assistencial que diàriament s’hi enregistra, sobretot a l’àrea d’urgències, i va recordar que sovint es troben amb pacients senes recursos i fins i tot sense capacitat d’accedir als medicaments que necessiten -bàsicament perquè no els poden pagar-, la qual cosa sol implicar, moltes vegades, un nou ingrés hospitalari. Arribats a aquest punt, Chus Vicenta va agrair a Apotecaris Solidaris la seva disponibilitat a facilitar medicaments a aquestes persones -normalment amb pensions molt baixes-, per tal d’evitar els perniciosos efectes que es deriven per a la seva salut de la manca d’adherència al tractament prescrit.

Tancà la taula rodona Ricard Troiano, vicepresident de Farmacéuticos Mundi, que va insistir en el fet que les ong,s no poden substituir l’obligació de les administracions públiques a l’hora de garantir una atenció sanitària universal, gratuïta i de qualitat. Per a Troiano, això és el que precisament està passant ara mateix, la qual cosa fa que les organitzacions solidàries es vegin actualment desbordades i amb menys recursos, una situació que qualificà de totalment injusta i insostenible. El representant de Farmacéuticos Mundi apel•là a una major voluntat política per part de les distintes administracions a l’hora d’abordar aquest tema i es queixà de que els poders públics es demorin excessivament a l’hora d’abonar les aportacions econòmicament compromeses en matèria d’ajuda solidària.

Conferència

L’eix central de la jornada fou la conferència que pronuncià Cristina Linaje, responsable de l’àrea d’incidència de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament d’Espanya, que va explicar les funcions de la seva entitat i va fer un repàs a les diferents etapes que ha viscut la cooperació a nivell estatal, des d’una primera caracteritzada per l’expansió (entre 2004 i 2008, quan es triplicà l’ajuda al desenvolupament); una segona d’estancament (entre els anys 2009 i 2011); i una tercera de crisi declarada (2012-previsions per al 2014). Linaje va inscriure aquestes fluctuacions en un context de canvis profunds a nivell internacional pel que fa a les ajudes públiques al desenvolupament, fins al punt que actualment aquest tipus d’ajuda es situa en un 50% en relació al que hi havia pressupostat durant l’exercici de 2011. El cas de l’ajuda humanitària n’és un bon exemple: dels 71 milions del 2011 hem passat als 9 milions de enguany.

Entre les principals conclusions de la interessant conferència de Cristina Linaje cal destacar la seva percepció de que les organitzacions solidàries s’han professionalitzat però han perdut capacitat de mobilització de la seva base social i que els drets humans seran globals o no seran, a més de que hem d’evitar els discursos que confronten els pobres “d’aquí” amb els pobres “d’allà”, en referència als països no desenvolupats. Linaje també va assenyalar la poca tradició filantròpica de la societat espanyola i va insistir en la necessitat de repensar el paper de les ong,s, si són vàlids els models d’actuació fins ara imperants i revisar què hem fet malament per haver arribat a un escenari tan precari com el que viu actualment el sector de la cooperació per al desenvolupament.

Reconeixement a Gaspar Rul.lan

Una vegada acabada la dissertació de Cristina Linaje i després d’un interessant i viu torn de preguntes a càrrec del públic assistent, Mateu Tous va fer entrega d’una distinció a Gaspar Rul.lan, metge neuropediatra, que ha estat president del Comitè Unicef-Balear i director de l’Oficina del Drets del Menor, a més d’una persona amb una llarga trajectòria dins el món de l’ajuda solidària a la nostra comunitat. Rul.lan va rebre el guardó molt agraït i va recordar els anys de col.laboració amb Apotecari Solidaris en el marc del projecte “Balears amb la infància de Cuba”, desenvolupat juntament amb el Comitè Unicef-Balears des de fa tres lustres. A continuació, Mateu Tous va prendre la paraula per donar per tancada la jornada.