Notícies

 Índex


Seguiment del projecte Balears amb la infància de Cuba(01/07/2013)

Apotecaris Solidaris du a terme el projecte "Balears amb la infància de Cuba" des de l’any 1998. Des de fa dos anys tenim aprovada la subvenció per al desenvolupament del projecte, que en el nostre cas suposa la compra d’àcid ascòrbic i lactat de ferro per fortificar els purés de fruites. Malgrat aquesta situació, el projecte segueix endavant gràcies a la implicació del govern cubà, que segueix finançant la compra aprovada per Apotecaris Solidaris.

Actualment el govern cubà garanteix una cistella d’aliments bàsics; un d’ells són els purés de fruites OSITO, produïts per la indústria nacional i distribuïts a preu subsidiari per a la població infantil de 6 a 36 mesos.

INHA (Institut Nacional d’Higiene dels Aliments)

En relació a la consecució de resultats s’ha produït un impacte positiu i el projecte s’ha inserit en el Pla Nacional contra l’Anèmia del govern cubà (la fortificació d’aliments és només una dels quatre eixos del Pla). També s’ha instal•lat el component de capacitat a les plantes productores i els laboratoris (de l’INHA com de l’ECV) estan funcionant al cent per cent per establir els pertinents controls de qualitat. També s’ha produït una millora a l’envasat, l’etiquetatge, la composició i la quantitat.

Gràcies als anàlisis dels resultats obtinguts, ha quedat demostrada la importància d’introduir accions de seguiment i avaluació i s’ha establert una metodologia de medició per estimar el risc d’anèmia en grups poblacionals.

La previsió per al període comprés entre 2014 i 2018 és focalitzar les accions a zones en les que s’ha detectat una major prevalença d’anèmia.

ECV (Empresa de Conserves i Vegetals)

L’ECV aglutina 12 empreses: 10 productores, 1 transportista/asseguradora i 1 comercialitzadora. Compta amb 25 fàbriques a tot el país, 9 d’elles dedicades a l’elaboració dels purés de fruites. Una vegada superades les barreres tecnològiques, el 100% del producte s’envasa en un tetra brik. L’objecte social de l’empresa és l’elaboració dels purés de fruites OSITO, malgrat també produeix altres conserves vegetals. Les enquestes de satisfacció realitzades pel Ministeri de Comerç Interior han determinat que existeix una gran acceptació del puré per part de la població beneficiària. Hi ha algunes mares que consideren que el puré de fruites és poc dolç en relació al nivell de sucre que estan acostumats a ingerir a Cuba, és per això que s’està fent una divulgació per sensibilitzar a la població sobre la conveniència de disminuir la quantitat de sucre en dieta.

En relació a la distribució, una vegada elaborat el producte s’entrega al Ministeri de Comerç Interior, que realitza el repartiment. El puré OSITO arriba a tots els llars amb població infantil de 6 a 36 mesos, fins i tot a zones rurals de difícil accés. Actualment la compra de matèria prima l’està assumint l’ECV davant el fet de no poder enviar-la des de Balears.

Com a conclusió del projecte, podríem dir que s’han aconseguit els resultats esperats i el que és més important, la sostenibilitat en la reducció de l’anèmia en la població infantil de 6 a 36 mesos. Una gran part de l’èxit de la intervenció és gràcies al fet d’estar integrat en un pla nacional i al recolzament exterior sostingut.

Es valora molt positivament la tasca d’avaluació i els anàlisis dels avenços, gràcies a la qual s’han obtingut els indicadors necessaris per quantificar de manera objectiva la disminució de la prevalença d’anèmia posterior a la intervenció. En relació a la franja d’edat que es recolza des de Balears (de 6 a 36 mesos) el projecte és viable gràcies a la implicació i compromís de les institucions gestores.