Notícies

 Índex


Projecte de prevenció i tractament de Chagas a Bolívia(01/04/2013)

Aquest projecte que es du a terme a Bolívia des de fa tres anys consisteix en el tractament de 1.625 persones diagnosticades amb la malaltia de Chagas i la realització de diferents activitats (tallers) de prevenció de la malaltia a 2.500 persones a les comunitats indígenes de Kora-Kora Alta, Kora-Kora-Baja, Quochis, Lechuguillas, B.Bolivia i Sancho, totes situades a la perifèria de Sucre.

Aquest projecte és una continuació del projecte finançat a l’any 2010 finançat per l’Agència de Cooperació de les Illes Balears, en el què es realitzaren activitats de formació i prevenció de la malaltia a 2.363 persones, de les quals 2.055 foren diagnosticades positivament de la malaltia i només pogueren rebre tractament farmacològic 401 persones.

El projecte es concreta amb les següents accions:

1.- Donar tractament de forma gratuïta amb el medicament Benzonidazol a 1.625 persones ja diagnosticades a l’any 2010.
2.- Donar seguiment durant el tractament.
3.- Es realitzen tallers o seminaris a 2.500 noves persones indígenes de les comunitats perifèriques de Sucre.
4.- Es realitza el diagnòstic de les persones que assisteixen als tallers de formació i prevenció; un diagnòstic que es complementa amb una visita a vivendes i un estudi epidemiològic.

LACOM té localitzat tots els pacients, estudiant cas per cas l’evolució de la malaltia des de l’any 2010 a 2013 i oferint la continuïtat del tractament. També s’ha fet un seguiment de totes aquelles famílies que en l’anterior projecte reberen capacitació.

La primera fase del projecte consta:

1.- Inscripció dels pagesos amb diferents reunions per donar més oportunitats a ser inscrits als que viuen més allunyats del programa. En aquesta fase es formen els grups, tenint en compte la seva afinitat i també la seva disponibilitat de temps. També es distribueixen els tríptics i el material indispensable.

2.- Conscienciar a la població: serveix per explicar quins són els objectius del projecte, la seva importància i dades bàsiques.

3.- Ubicar les vivendes és molt important, principalment perquè ens ajuda a desenvolupar un mapa de les zones amb vivendes més afectades, les seves característiques i la forma de vida en cadascuna d’elles: ordre, neteja i presència d’animals.

4.- Visita a les vivendes, que serveix per realitzar una inspecció de verificació de les dades aportades anteriorment.

5.- L’estudi epidemiològic elabora un mapa que inclou la ubicació de les vivendes, nombre d’afectats, característiques de la vivenda segons la zona, etc...

6.- L’estudi de laboratori clínic és de vital importància, ja que permet realitzar un diagnòstic real del pacient i també ens dóna la concentració i quantitat de paràsits en sang.

La segona fase consta de:

1.- Inici del curs de Chagas amb la participació dels inscrits a les llistes. Els tallers de formació i prevenció sobre la malaltia de Chagas tenen el següent contingut: què és el mal de Chagas, tipus de malaltia, com es manifesta, com prevenir la malaltia i com saber si té la malaltia. Els tallers es realitzen els dissabtes matí i horabaixa.

2.- Diagnòstic dels pacients amb malaltia de Chagas: mitjançant exàmens anamnesi i físics, fent una avaluació de la malaltia i les afeccions orgàniques que hagi causat el paràsit. Aquesta fase és molt important, perquè ens permet saber si la resposta al tractament serà àmplia o limitada. Serà àmplia si el paràsit no ha afectat cap òrgan, quan es destrueix el paràsit el pacient no desenvolupa la malaltia. En canvi serà limitada si el pacient ja té afeccions cardíaques, per tant es detén la malaltia però no les complicacions derivades.

3.- L’avaluació cardiovascular es realitza mitjançant radiografies, els electrocardiogrames serveixen per quantificar el mal i per contrastar el diagnòstic. També ens permetrà crear una base de dades amb els pacients i el grau d’afecció, per edat, sexe, etc...

4.- Tractament amb Benzonidazol de les persones ja diagnosticades i que en el passat assistiren als tallers de formació i prevenció.