Notícies

 Índex


Cooperació farmacéutica amb l’Hospital de Kribi al Camerun(01/02/2013)

Apotecaris Solidaris finançà el projecte de compra de medicaments per dotar la farmàcia de l’Hospital de Kribi l’any 2013. A Camerun és freqüent el desproveïment de medicaments. A aquest problema s’afegeix la poca qualitat dels preparats fabricats a Nigèria o amb un preu abusiu, com per exemple els xarops d’amoxicil•lina i clavulànic.

La farmàcia de l’Hospital de Kribi rep medicaments del centre oficial del país i també donats per entitats com Apotecaris Solidaris, què també finança una part dels subministres de la farmàcia de Kribi des de l’any 2009, ja que la feina que realitza al terreny l’ONG Lanzarote Help és rigorosa i contempla els criteris bàsics d’ajuda humanitària de qualitat.

L’import que es finança anualment és d’uns 3.000 euros i la major part dels medicaments s’adquireixen a centrals de compres de Camerun, ja que així fomentem el comerç i la indústria del país.