Notícies

 Índex


Projecte de formació i tractament d’úlceres causades pel peu diabètic a la Índia(01/02/2013)

Apotecaris Solidaris, Podòlegs sense Fronteres de les Illes Balears i Good Shepherd International Charitable Trust treballen des de fa quatre anys en un projecte de formació i tractament d’úlceres causades pel peu diabètic a l’Estat de Kerala a la Índia.

El projecte sorgeix de la petició d’ajuda humanitària que es va fer per part de Good Shepherd International Charitable Trust al Sr. Josep Claverol (President del Col•legi de Podòlegs de les Illes Balears) durant un viatge que va fer fa cinc anys a la Índia. Aquests anys de col•laboració ininterrompuda ens han donat la possibilitat de conèixer in situ quines són les necessitats de la població que viu a l’Estat de Kerala.

Enguany s’ha fet un viatge de supervisió del projecte amb el Sr. Josep Claverol i el seu fill, ambdós podòlegs que han donat la formació pertinent, a més de comprovar in situ que el projecte es desenvolupava amb les pautes marcades des de l’anterior viatge. Hi ha un gran nombre d’amputacions de peus degut als efectes de la diabetis II, no tractada amb antidiabètics ni antibiòtics i també a que la major part de la gent camina sense sabates.

Com a contrapart local comptem amb l’ajuda del Good Shepherd International Charitable Trust, que només atén a la gent més necessitada que viu per davall del llindar de la pobresa. La població que viu a la zona està molt dispersa, amb un difícil accés a la medicina ja que hi ha molts pocs hospitals. Per una altra part, els hospitals de referència de la zona disposen de cinc o sis llits per la qual cosa no hi ha cabuda per malalts amb gangrena.

El Good Shepherd International Charitable Trust disposa de metges aiurvèdics (medicina tradicional hindú) i també de metges occidentals. El passat 10 de juny es lliuraren els medicaments per tractar les úlceres de peus diabètics: 1200 càpsules d’Amoxicil•lina de 500 mgs, 5000 comprimits d’Amoxicil•lina de 500 mgs, 700 comprimits de Ciprofloxacina de 500 mgs, 10.000 comprimits de Glibenclamida de 5 mgs i 3000 comprimits de Metformina de 850 mgs.