Notícies

 Índex


Programa d’Intercanvi de Xeringues a Mallorca, Menorca i Eivssa(01/02/2013)

Com és sabut, des de fa més de onze anys es du a terme el Programa d’intercanvi de xeringues a les Illes Balears. Aquest programa és fruit del conveni de col•laboració entre la Conselleria de Salut i Consum, el Col•legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, la Cooperativa d’Apotecaris i Apotecaris Solidaris.

Cal recordar que la Conselleria de Salut i Consum col•labora amb programes de lluita contra la Sida i malalties transmissibles, així com en la prevenció en les diferents drogoaddiccions. El Col•legi de Farmacèutics es compromet a la difusió del programa entre els col•legiats, així com a aconseguir una distribució geogràfica d’oficines de farmàcia adient per a la correcta realització del programa. La Cooperativa d’Apotecaris realitza la compra i la distribució entre les farmàcies col•laboradores dels kits antisida. Finalment Apotecaris Solidaris realitza la recollida dels contenidors de xeringues i li dóna un tractament adequat.

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les farmàcies que realitzen l’intercanvi de xeringues. En aquests nou anys hem aconseguit una implantació del programa i amb una distribució geogràfica que inclou les principals ciutats i pobles de Mallorca,Menorca i Eivissa. Considerem que és una tasca que engrandeix la figura compromesa amb la societat del farmacèutic i que ajuda a un col•lectiu discriminat per la mateixa societat.

A l’any 2013 es realitzarà l’interncanvi de xeringues a 16 farmàcies de Mallorca, 11 de Menorca i 1 d’Eivissa.